kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jau rytoj startuos Vilniaus rajono piligriminė kelionė pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą

Rytoj, birželio 8 d., startuos tradicinis, VI Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Šiemet piligrimus lydės šūkis – „Jėzus Kristus – mūsų viltis“.


Vienas iš pagrindinių piligriminės kelionės tikslų yra pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, kunigas prelatas nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams.

Kiekvienais metais piligriminė kelionė sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. Šiais metais tradicinis piligriminis žygis sulauks rekordinio dalyvių skaičiaus – apie 930 dalyvių susijungs bendrai maldai, gilinant tikėjimą, pilietinį ir patriotinį sąmoningumą.

Nuoširdžiai kviečiame visus kartu pagerbti Vilniaus rajono garbės piliečio kun. prelato Juzefo Obrembskio šviesų atminimą ir prisidėti prie šios piligriminės kelionės dalyvių!

Su VI Vilniaus rajono savivaldybės inicijuoto piligriminio žygio a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą programa galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos suteiks Janina Klimaševska tel. (8 5) 275 1997, el. paštu: janina.klimasevska@vrsa.lt.

 

Shadow up