kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano pakeitimus

Siekiant skatinti aktyvią bendruomeninę veiklą Vilniaus rajone, 2018 m. birželio 29 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas pakeisti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemones „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašą.


Patvirtinti tvarkos aprašo pakeitimai padės stiprinti bendruomenių narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, sudarys sąlygas bendruomeninėms, religinėms bei kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

Finansavimą numatoma skirti Savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių poreikius. Tarp svarbiausių išskiriamos šios veiklos:

  • Socialinė veikla;
  • Vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas;
  • Kultūrinė ir švietėjiška veikla;
  • Sporto ir sveikatinimo veikla;
  • Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
  • Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Kviečiame visas Vilniaus rajono bendruomenes sekti naujienas internetiniame puslapyje www.vrsa.lt ir paskelbus projektų atrankos konkursus, aktyviai juose dalyvauti.

Daugiau informacijos apie bendruomeninės veiklos rėmimą Vilniaus rajone galite rasti čia.

 


Nuotr. „Trijų ežerų bendruomenė“

Shadow up