kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Vilniaus regiono pedagoginių psichologinių tarnybų susirinkimas

Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba bendradarbiaudama su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2013 m. vasario 13 d. Vilniaus rajono savivaldybėje organizavo Vilniaus regiono pedagoginių psichologinių tarnybų susirinkimą.


Susirinkime dalyvavo Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovai ir specialistai iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių ir Rokiškio rajonų. Taip pat atvyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai: direktoriaus pavaduotoja Rita Kišonienė ir specialistai Irena Bujauskienė, Loreta Grikainienė, Dalia Žičkienė ir Edita Norvaišienė.

Susirinkusius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski. Jis akcentavo kiekvieno vaiko poreikių svarbą ugdymo(si) procese, specialistų darbo naudą tiek vaikui, tiek jo tėvams, tiek ugdymo įstaigai.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai atsakė į tarnyboms rūpimus klausimus apie specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų ugdymo ypatumus. Susirinkimo metu buvo diskutuota, kaip optimizuoti ir efektyvinti teikiamą specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą vaikams. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai pažadėjo išnagrinėtus klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus apibendrinti ir pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams svarstyti tobulinant švietimo pagalbos įstatyminę bazę.

Visi susirinkimo dalyviai buvo dėkingi už galimybę susirinkimo metu gvildenti jiems rūpimus klausimus bei pabrėžė tokių susitikimų svarbą ateityje.

Pagrindinės Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos: 

  • vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų vertinimai ir vaikų brandumo mokyklai nustatymas. Specialiųjų poreikių mokinių apskaitos vykdymas;
  • tėvų ir vaikų, ugdymo įstaigų administracijos, specialistų bei mokytojų konsultavimas specialiojo ugdymo, psichologinių ir pedagoginių problemų klausimais;
  • mokymų specialistams, mokytojams, mokiniams ir tėvams organizavimas;
  • profesinio informavimo ir orientavimo bei karjeros ugdymo paslaugų koordinavimas.

Tarnybos buveinė: A. Mickevičiaus g. 16, Nemenčinė, Vilniaus rajonas (tel. 243 9429).

Shadow up