kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimo akimirkos

Lapkričio 26 d. Maišiagalos LDK gimnazijoje įvyko Vilniaus r. specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkimas. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Kristina Bajevienė, linkėdama sėkmingo bendro darbo, o metodinio būrelio pirmininkė, specialioji pedagogė-logopedė Lina Ivanauskienė visus mus pasitiko su gera nuotaika.


Susirinkimo metu Lina specialistams pristatė savo patirtį apie specialiojo pedagogo ir logopedo darbo ypatumus, remdamasi Albert Janson mokymo medžiaga bei pristatė Hanen kalbos ugdymo centro, esančio Kanadoje, konsultavimo patirtį. Susirinkimo metu taip pat buvo diskutuota apie 2018-2019 m.m. veiklas. Kilo nemažai diskusijų apie konkursų vertinimo kriterijus ir nutarta tęsti konkursus bei parodas, kurie padeda atsiskleisti SUPM kūrybiškumui, didina jų savivertę, motyvaciją. Tradiciškai bus tęsiami: „Mano knyga“, „Paraidžiui“, „Pavasario simfonija“ konkursai-parodos, kuriose bus kviečiami dalyvauti SUPM iš įvairių Vilniaus r. švietimo įstaigų.

Prie kavos puodelio kilo nemažai idėjų apie naujas veiklas ir jų poreikį. Buvo diskutuota apie LR ŠMM numatytus švietimo pagalbos specialistų darbo pakeitimus. Nemažai kilo klausimų apie specialistų darbo apmokėjimą. Apgailestauta, kad specialistų nustatyti koeficientai yra žymiai mažesni negu mokytojų dalykininkų, o švietimo įstaigų vadovai ne visada yra pakankamai įsigilinę į specialistų darbo specifiką ir ne visada palankiai vertina specialistų darbą.

Primename, kad Vilniaus rajono savivaldybėje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į mokinių skaičių, nuo 2 iki 30 proc. padidinti koeficientai mokyklų vadovams. Ikimokyklinėse įstaigose, kuriuose iki 200 vaikų, koeficientas mokyklų vadovams padidintas 20 proc., įstaigose, kuriuose 200 ir daugiau vaikų, koeficientas padidintas nuo 17 iki 30 proc. Koeficientai padidinti ir direktoriaus pavaduotojams ūkio reikalams, švietimo įstaigų bibliotekų vedėjams ir bibliotekininkams, techninio personalo kvalifikuotiems darbuotojams. Taip pat skirtos priemokos už darbą susijusį su maitinimo funkcija (Labbis), nustatyti koeficientų padidėjimai už darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Profsąjungos atstovai pasidžiaugė dėl Savivaldybės pozicijos neleisti sumažinti atlyginimų mokytojams, o stengtis užtikrinti geriausias sąlygas, suteikiant aukščiausius koeficientus, kaip pvz.: pedagoginiams darbuotojams nustatyti maksimalius koeficientus nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus klasėse, atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją bei pedagoginį darbo stažą.

Primename, kad nuo spalio 9 d. pasikeitė Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų sudėtis. Naujai išrinkta pirmininkė perėmė būrelio vadovavimą nuo Anos Pavilovič-Jančis, specialiosios pedagogės, kuri būreliui vadovavo 3 kadencijas iš eilės (9 metus). „Labai džiaugiuosi, kad mūsų specialistams netrūksta idėjų ir entuziazmo jas įgyvendinti bei siekti“, - kalbėjo Ana Pavilovič-Jančis, kuri pasidžiaugė nauja būrelio sudėtimi, linkėdama visiems sėkmingo, kūrybingo bei prasmingo darbo.

Daugiau informacijos apie Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklą rasite www.laimingasvaikas.jimdo.com


Tekstą parengė Ana Pavilovič-Jančis,
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos
specialioji pedagogė

Shadow up