kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Karklėnų gyvenvietės Upelio gatvė jau apšviesta

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau sėkmingai gerina gatvių apšvietimo infrastruktūrą – šiuo metu yra įgyvendinamas projektas „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“.


Projektas „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“ yra įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą, apie 0,68 km Upelio gatvės atkarpoje yra įrengtas apšvietimas.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Karklėnų k. Upelio g. kainuos apie 17 580 Eur. Projektą numatoma baigti 2018 metais.

Projekto metu įrengtas gatvių apšvietimas užtikrins gyventojų saugumą tamsiu paros metu ir pagerins gyvenvietės patrauklumą.

Shadow up