kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė mini 100-asias Lenkijos valstybės atkūrimo metine

Šiemet Lenkija, kaip ir Lietuva, mini 100-asias valstybės atkūrimo metines. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre gyvenantys vaikai dalyvavo jubiliejiniame minėjime Rasų kapinėse, kur ant sugulusių Lenkijos karių kapų uždegė žvakes, atidavė pagarbą Lenkijos valstybės kūrėjui J. Pilsudskiui – padėjo gėlių vainiką, giedojo Lenkijos himną.


Lapkričio 11-oji paminėta ir Centro patalpose – ansamblis „Arka“ kartu su susirinkusiais sugiedojo himną Dombrovskio mazurką, atliko keletą šventinių dainų, peržiūrėjo filmą apie Lenkijos valstybės istorijos peripetijas ir žygius link savarankiškos valstybės sukūrimo.


Shadow up