kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės atstovai dalijosi gerąja patirtimi su Marijampole

Vakar, vasario 6 d., Vilniaus rajono savivaldybės valdžios atstovai svetingai sutiko ir gerąja patirtimi pasidalijo su Marijampolės savivaldybės delegacija. Pagrindinis susitikimo tikslas – pasidalyti Vilniaus rajono savivaldybės gerąją patirtimi taikant gyventojams subsidijas bei kuriant gyventojų gerbūvį.


Atvykusius Marijampolės savivaldybės atstovus pasitiko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Norėdama plačiau supažindinti su mūsų rajonu merė, puikiai nusiteikusiems svečiams, padovanojo knygą apie Vilniaus rajono investicijas, kuri atskleidžia efektyviai pritrauktas investicijas kuriant rajono gyventojų gerovę. Merė svečiams taip pat padovanojo išskirtinę knygą „Vilniaus krašto verbos“, kuri garsina įvairiaspalvių verbų pynimo tradicijas Vilniaus krašte bei suvenyrinę ir pažintinę knygą – Vilniaus rajono sakralinis paveldas. Džiaugdamiesi merės svetingumu, atvykę svečiai taip pat įteikė simbolinių dovanų bei padėkojo už suteiktą galimybę susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybe ir pasisemti gerosios patirties priimant reikšmingus sprendimus rajono gyventojų labui.

Toliau susitikimas persikėlė į posėdžių salę, kurioje su svečiais susitiko Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš ir administracijos darbuotojai. Atvykę svečiai dar kartą padėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už puikią progą susipažinti su reikšmingais savivaldybės darbais gyventojų labui: „Daugelis savivaldybių konkuruoja tarp savęs, kas įrengs geresnę Kalėdinę eglutę, o Vilniaus rajono savivaldybės prioritetas – gyventojų gerovės ir gyvenimo kokybės užtikrinimas“, – pastebėjo atvykusi delegacija.

Susitikimo metu delegacijos atstovai domėjosi konkrečiais Savivaldybės priimtais sprendimais bei siekė kuo daugiau sužinoti apie visas taikomas subsidijas ir lengvatas gyventojams. Direktoriaus pavaduotojas A. Narvoiš susirinkusiems papasakojo apie naujausią Savivaldybės sprendimą, kuomet Vilniaus rajono savivaldybės taryba suprasdama paslaugų kainų padidinimą kaip papildomą finansinę naštą gyventojams, nusprendė nuo 2019 m. sausio 1 d., daugiau kaip už 3 mėnesius už šios paslaugos teikimą įsiskolinimo neturintiems gyventojams, subsidijuoti žymiai pabrangusią vandens ir nuotekų tvarkymo kainą. A. Narvoiš taip pat pabrėžė, kad Savivaldybė nuo 2010 m. iki 2016 m. teikė subsidijas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, o nuo 2004 iki 2016 metų gyventojams buvo taikoma subsidija ir už šiluminę energiją. Direktoriaus pavaduotojas svečius supažindino ir su Vilniaus rajono savivaldybės darbais sėkmingai pritraukiant investicijas ir įgyvendinant vandentvarkos infrastruktūros plėtros bei geriamojo vandens kokybės gerinimo projektus.

Pokalbiui išsivysčius, atvykę svečiai domėjosi ir apie kitas Savivaldybės taikomas subsidijas bei lengvatas rajono gyventojams. Kalbėta apie Savivaldybės rūpestį rajono ūkininkais, kuomet kasmet teikiamos didžiulės mokesčio lengvatos žemės savininkams. Domėtasi ir Vilniaus rajono švietimu bei Savivaldybės palankiais sprendimais šioje srityje. Marijampolės atstovai pagyrė Savivaldybę už sprendimą savo biudžeto lėšomis kompensuoti visiems tėveliams 30 proc. sumos už vaikų maitinimą. Kalbėta apie svarbias lengvatas mokytojams, mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir atgal, mokesčius už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir kt.

Susitikimo metu taip pat aptarti ir kiti reikšmingi Savivaldybės darbai bei tolimesnės perspektyvos. Kalbėta apie Savivaldybės kuriamą palankią verslo steigimo ir vystymo aplinką, didinamą ekonominę veiklą, suteikiamomis lengvatos bei paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Susitikimo pabaigoje diskusijos dalyviai pasikeitė nuomonėmis ir pasidalijo patirtimi bei įžvalgomis apie darbus ir prioritetus. Abiejų Savivaldybių atstovai palinkėjo visi kitiems sėkmės, prasmingų darbų ir reikšmingų sprendimų.

 

 

Shadow up