kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lietuvos laisvosios rinkos instituto analizė: Vilniaus rajono savivaldybėje sparčiai auga tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2018 metų paskelbtoje analizėje „Atlyginimai ir investicijos savivaldybėse. Kas pasikeitė nuo 2015 metų?“ Vilniaus rajonas tendencingai auga pritraukdamas vis daugiau tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų.


Remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) 2018 metų analize, 2015-2018 metais Vilniaus rajone buvo aukštas vidutinio darbo užmokesčio augimas. Vilniaus rajone darbo užmokestis, lyginant 60 savivaldybių, yra aukštesnis 105 proc. vidurkio ir 2018 III ketv. siekė 669 Eur. Tačiau labiausiai džiugina Vilniaus rajono tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos, kurios yra vieni svarbiausių ekonomikos konkurencingumo rodiklių, rodančių Savivaldybės teritorijos ekonominį patrauklumą bei šių rodiklių išvestinė reikšmė, tenkanti vienam gyventojui.

Lietuvos laisvosios rinkos (LLRI) analizė rodo, kad Vilniaus rajono savivaldybė viena iš 14 savivaldybių, kurioje Tiesioginės užsienio investicijos* (TUI) vienam gyventojui buvo aukštos ir viršijo vidutinį TUI lygį virš 105 proc. – t. y. daugiau nei 1 783 Eur vienam gyventojui. TUI augimas Vilniaus rajono savivaldybėje irgi buvo sąlyginai spartus ir siekė daugiau nei 185,5 Eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad didesnės investicijos yra siejamos su didesniu darbo užmokesčiu ir našumu. Tiesioginės užsienio investicijos paprastai sukuria daug darbo vietų, mažina nedarbo lygį bei užtikrina didesnius atlyginimus.

Vilniaus rajono savivaldybė iš 11 savivaldybių taip pat pasižymi aukštu Materialinių investicijų* (MI) lygiu vienam gyventojui (siekia daugiau nei 1 640 Eur vienam gyventojui), išskiriamas ir  spartus Materialinių investicijų augimas – tai reiškia, kad MI augimas, tenkantis 1 gyventojui, buvo didesnis nei 40 Eur.

Džiaugiamės, kad Vilniaus rajonas išlieka vienu didžiausiu TUI traukos centru šalyje. LLRI analizėje užimamos aukštos pozicijos siejamos ne tik su Vilniaus rajono savivaldybės palankia geografine padėtimi, bet ir su Savivaldybės kuriama palankia verslo steigimo ir vystymo aplinka, didinama ekonomine veikla, suteikiamomis lengvatos bei parama smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Vilniaus rajonas pasižymi verslo trauka bei domina potencialius investuotojus, tą įrodo ir kasmet tendencingai augantis Vilniaus rajono savivaldybėje įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius. 2019 m. pradžioje Vilniaus rajono savivaldybėje veikė 2 709 ūkio subjektai. Nuo 2011 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone išaugo 50,8 proc. ir toks augimas buvo spartesnis nei Lietuvoje (20,9 proc.) ir visose kitose žiedinėse ir Vilniaus apskrities savivaldybėse.

Džiugu, kad Vilniaus rajono savivaldybės tikslingos pastangos padeda pritraukti vis daugiau užsienio investicijų. Pvz., Vilniaus rajone įsikurs Vokietijos bendrovė „Homanit“, kuri 2019 m. planuoja pradėti Vilniaus rajone statyti gamyklą, per pirmuosius trejus veiklos metus investuojant 115 mln. Eur ir sukuriant daugiau nei 400 darbo vietų.

Vilniaus rajono savivaldybė užtikrina palankias sąlygas verslui ir potencialiems investuotojams, tai rodo ir nepriklausomo eksperto, Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtas savivaldybių indeksas. 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė – geriausiai įvertintų mažųjų savivaldybių dešimtuke ir jai skirtos 6-8 vietos mažųjų savivaldybių indekse.


* Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – tai užsienio fizinių ir juridinių asmenų šalyje arba šalies fizinių ir juridinių asmenų užsienyje įsigyjamas ilgalaikis turtas, žemė, pastatai, įrenginiai ar veikiančios įmonės (jų akcijos). TUI parodo verslo aplinkos tvarumą, investicijų atsipirkimo galimybes, darbo našumą.

* Materialinės investicijos (MI)  – tai investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti.

Shadow up