kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Užimtumo didinimo programoje 2019 m. atranką

Dalyvauti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. Užimtumo didinimo programoje ir vykdyti laikino pobūdžio darbus gali Vilniaus rajono biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, Savivaldybės įmonės, uždaros akcinės bendrovės kurias kontroliuoja Savivaldybė.


Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. Užimtumo didinimo programai skirta 223,5 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į užimtumo didinimo poreikį ir turimas lėšas, atrenkant bedarbius pirmenybė bus teikiama: piniginės socialinės paramos gavėjams; nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų; priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo asmenys bei kiti asmenys, patiriantys socialinę riziką; grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos; turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga asmenys; vyresni nei 40 metų amžiaus asmenys.

Nenuolatinio pobūdžio darbams asmenys bus įdarbinami ne trumpesniam nei dviejų mėnesių laikotarpiui. Jeigu programos dalyvis bus motyvuotas dirbti ir pateisins darbdavio lūkesčius, numatyta galimybė pratęsti darbo terminą iki pusės metų.

Programoje numatyti šie nenuolatinio pobūdžio darbai: teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas, viešų prekybos vietų priežiūra); socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai; pagalbiniai patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose; istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai; upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių priežiūros darbai; pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims; sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai; vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai; stichinių meteorologinių reiškinių padarinių likvidavimo darbai.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, iki 2019 m. vasario 25 d. 9.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui (Rinktinės g. 50, Vilnius, 215 kab.) turi pristatyti Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo paraišką ir sąmatą. Dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant jo nurodomi teikėjo rekvizitai, data, ir užrašas „Užimtumo didinimo programos darbdavių atrankai“.

Informaciją pareiškėjams su Užimtumo didinimo programos susijusiais klausimais teikia, Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Krystyna Siniavskaja, el. p. krystyna.siniavskaja@vrsa.lt, tel. 8 5 275 50 64, (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.00 val., penktadienį 7.30 – 15.00 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.).

Paraišką dalyvauti 2019 metų Užimtumo didinimo programoje rasite čia.

Užimtumo didinimo programos sąmatą rasite čia.

Shadow up