kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vasario mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos

Tradiciškai, paskutinį mėnesio penktadienį, vasario 22 d., Vilniaus rajono savivaldybėje vyko tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti ir priimti aktualūs ir svarbūs rajono gyventojams sprendimų projektai. Posėdyje dalyvavo atvykęs Seimo narys Česlav Olševski, Savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai bei suinteresuoti rajono gyventojai.


Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas, kuriuo vadovaujantis organizuojama Savivaldybės veikla ir pagal kurio programas yra vykdomas Savivaldybės biudžetas.

Džiugos naujienos Pagirių, Rudaminos, Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenviečių gyventojams – Tarybos posėdžio metu patvirtinti Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo vietinės reikšmės gatvėse projektai. Infrastruktūrinės plėtros darbai laukia Pagirių k., Durpių g., Rudaminos k. bei Baltosios Vokės ir Vaidotų k. Įgyvendinant projektus Vilniaus rajono savivaldybė įsipareigojo užtikrinti ir numatyti ne mažesnį kaip 15 proc. bendros projektų vertės dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Kitu Tarybos sprendimu buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžetui, nurodančiam Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius, programas ir asignavimo valdytojus 2019 metams. Taryba taip pat pritarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Priimtu sprendimu siekiama padėti Savivaldybės švietimo įstaigoms sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerėti bei sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp bendrojo ugdymo mokyklų, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą mokykloms.

Tarybos nariai taip pat patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonės bei atnaujintą Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

Patvirtinti 3 sprendimo projektai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų nustatymo bei subsidijavimo. Patvirtintos subsidijuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos Prūdiškių socialinės globos namų vartotojams, taip pat UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ vartotojams, kurie neturi įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip už tris mėnesius. Gyventojų naštai sumažinti dalis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vienašališkai nustatytos kainos bus subsidijuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Siekiant pagerinti Vilniaus rajono gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, Taryba patvirtino investicinį projektą „Ambulatorinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų technologijų atnaujinimas VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje“, kuriuo metu numatoma įsigyti naują medicinos įrangą, kuri pakeis šiuo metu turimą bei paslaugų teikimui naudojamą seną ir neefektyvią specializuotą medicinos įrangą. Įsigijus naują šiuolaikišką medicinos įrangą, bus sudarytos sąlygos kokybiškų, prieinamų ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimui pacientams, bus efektyviau naudojami ištekliai, taip pat efektyviau bus užtikrinamas kokybiškas pacientų sveikatos būklės ištyrimas, ligų diagnostika ir gydymas.

Posėdžio pabaigoje buvo patvirtinti sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimų suteikimo, gatvių trasos pertvarkymo ir sutrumpinimo.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt. Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.


Shadow up