kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl Vilniaus susivienijimo „Sodai“ narių susirinkimo

Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininko  sprendimu, 2019 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį) 10 val. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje (adresas: Rinktinės g. 50, Vilnius) šaukiamas ataskaitinis rinkiminis Susivienijimo narių susirinkimas.


Nesusirinkus kvorumui pakartotinis ataskaitinis rinkiminis Susivienijimo narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. balandžio 6 d. (šeštadienį) 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.     

           

  


Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susivienijimo veiklos ataskaita už 2018 m.;
2. Susivienijimo revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.;
3. Susivienijimo 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4. Susivienijimo 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas;
5. Susivienijimo pirmininko rinkimai;
6. Susivienijimo valdybos rinkimai;
7. Susivienijimo revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai;
8. Diskusijos ir kiti klausimai.

Susirinkime svarstomų dokumentų projektai Susivienijimo nariams bus išsiųsti elektroniniais laiškais, taip pat su dokumentų projektais bus galima susipažinti Susivienijimo buveinėje, adresu: Lazdynų g. 21 – 408, Vilnius.

Susirinkimą šaukia Susivienijimo pirmininkas.


 

Shadow up