kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje – socialinių paslaugų įstaigų vadovai aptarė 2018 metų pasiektus rezultatus bei įgyvendintas veiklas

Šiandien, kovo 26 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, kuriuo metu buvo aptarti aktualūs klausimai socialinių paslaugų srityje bei pristatytos Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitos.


Ataskaitų pristatyme dalyvavusiems Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariams, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams bei Savivaldybės administracijos atstovams buvo pristatytos Paberžės socialinės globos namų, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrų 2018 metų veiklos ataskaitos. Savo veiklos ataskaitą pristatė ir 2018 m. įkurtas Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras.

Susirinkimo metu socialinių įstaigų vadovai pristatė kokios buvo teikiamos paslaugos ir įvykdytos veiklos per paskutinius 2018 metus. Pristatydami veiklos ataskaitas, socialinių įstaigų vadovai akcentavo teikiamų socialinių ir psichologinių paslaugų rezultatus, akcentuoti ir pagrindiniai iššūkiai. Ataskaitų pristatyme taip pat buvo aptarti bendradarbiavimo privalumai, kurie užtikrina socialinių paslaugų prieinamumą ir produktyvesnį pagalbos organizavimą. Ataskaitų pristatymo metu taip pat papasakota apie 2018 metais nuveiktus darbus, pradėtas teikti naujas paslaugas, organizuojamus renginius, iniciatyvas ir akcijas.

Pristatymo pradžioje Paberžės socialinės globos namų direktorė Rasa Tamošiūnienė visus susirinkusius pradžiugino pasidalindama metų išvykų ir renginių akimirkomis, kurios užfiksuotos globos namų gyventojų nuotraukų albume. Visi susirinkusieji taip pat galėjo pavartyti globos centro gyventojų spalvinimo knygeles. Pasakodama apie šią pamėgtą globos namų gyventojų piešimo terapiją, direktorė neslėpė, kad šis užsiėmimas yra labai mėgstamas ir gyventojai ilgas valandas leidžia prie spalvinimo knygų puslapių.

Apie aktyvias socialinių paslaugų veiklas ir ypač svarbų neįgaliųjų integravimą į visuomenę papasakojo Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič. Pristatydama 2018 metų veiklos ataskaitą, direktorė pasidžiaugė aktyviu bendradarbiavimu su mokyklomis ir savanoriais mokiniais. „Džiugu, kad kiekvienais metais vis daugiau bendruomenės atstovų įsitraukia į vykstantį socialinių paslaugų procesą“, – tarė direktorė. Nemažai padėkos žodžių skyrė ir Vilniaus rajono savivaldybei už kiekvienais metais organizuojamą Neįgaliųjų sporto šventę, skatinančią neįgaliųjų socialinę integraciją per kūno kultūrą ir sportą.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė Renata Adamovič pristatydama 2018 m. veiklos ataskaitą papasakojo apie sėkmingai įgyvendinamą projektą „Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose)“, kuriuo naudojasi apie 50 žmonių. Direktorė taip pat pasidalijo organizuotų renginių ir išvykų akimirkomis: 2018 m. vaikai smagiai stovyklavo vasaros stovykloje, o senyvo amžiaus lankytojai poilsiavo prie jūros Latvijoje ir grįžo kupini nuostabių prisiminimų. Kalbėdama apie centro lankytojų aktyvias veiklas, direktorė taip pat papasakojo apie ypač aktyviai koncertuojančius du centro ansamblius.

Apie reikšmingas įgyvendintas veiklas, pagalbą vaikams ir jų šeimoms papasakojo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel. Direktorė taip pat aptarė GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programą bei išreiškė viltį, kad ateityje norinčiųjų globoti likimo nuskriaustus vaikus skaičius tik didės ir vaikai augs pilnavertiškose šeimose. Apie GIMK programą taip pat papasakojo ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė, kuri pasidžiaugė jog per 2018 m. dvi centro specialistės sėkmingai baigė GIMK programą ir įgijo reikiamų žinių bei įgūdžių, kaip rengti vaiko globos paslaugas teikiančius profesionalus, t.y. budinčius globotojus, socialinius globėjus ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojus.

Pagrindines įgyvendintas veiklas, tikslus ir iššūkius pristatė 2018 m. pilnu pajėgumu startavusio Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė.

Susirinkimo metu buvo taip pat aptarti su darbo organizavimu susiję sunkumai – didelis darbo krūvis ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Komiteto nariai padėkojo visiems socialinių įstaigų vadovams už išsamų veiklos ataskaitų pristatymą ir pabrėžė, kad susitikimo metu aptarti aktualūs klausimai ir pateiktos įžvalgos, bus itin svarbūs ateityje užtikrinant Vilniaus rajono gyventojų socialinę gėrovę.

Pristatytos socialinių įstaigų vadovų ataskaitos bus teikiamos tvirtinti artimiausiame, kovo 29 dieną, vyksiančiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje.


Shadow up