kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pristatyta Vilniaus rajono mero ir administracijos 2018 metų veiklos ataskaita: kokių permainų sulaukė Vilniaus rajonas per praėjusius metus?

Šiandien, kovo 29 d. sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pristatė mero ir administracijos 2018 m. veiklos ataskaitą apžvelgdama svarbiausius ir įdomiausius 2018-ųjų įvykius Vilniaus rajone. Kviečiame susipažinti su teigiamomis 2018-ųjų permainomis ir ryškiausiais praėjusių metų darbais!


Vilniaus rajonas pasižymi sveika demografija

Prieš išskiriant svarbiausius ir aktualiausius 2018 metų darbus, būtina pasidžiaugti kasmet didėjančiu Vilniaus rajono gyventojų skaičiumi. Nors gyventojų skaičiaus mažėjimas Lietuvoje kelia nerimą daugeliui, tačiau pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius Vilniaus rajone dėl vidinės šalies migracijos, čia atsikraustant daug jaunų šeimų bei didėjant daugiavaikių šeimų skaičiui, auga. Verta pabrėžti ir tai, kad dėl to Vilniaus rajonas yra ir vienas jauniausių Lietuvoje. 2018-ais metais džiaugiamės rekordiniu naujakurių skaičiumi – čia savo gyvenamąją vietą deklaravo net 1 213 naujų gyventojų. Žmones į Vilniaus rajoną vilioja mažesni mokesčiai, pigesni negu sostinėje žemės sklypai, gaivesnis oras ir graži gamta.

 

Vilniaus rajonas tarp lyderių biudžeto valdymo srityje

Vilniaus rajono savivaldybės pajamos nuolat didėja, o 2019 metus Vilniaus rajono savivaldybė pradeda neturėdama jokių finansinių įsiskolinimų. Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas“ 2018 metais Vilniaus rajono savivaldybė biudžeto valdyme nuo praeitų metų 6-osios vietos pakilo į 2 vietą surinkusi 87 balus. Vilniaus rajono savivaldybė, 2018 m., lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis, išskiriama kaip mažiausią biudžeto skolą turinti savivaldybė. Be kitų rodiklių buvo įvertinta savivaldybės skola, savivaldybės valdymo išlaidos bei kiti rodikliai.

Svarbu pabrėžti, kad be kitų rodyklių turinčių įtakos savivaldybės biudžetui, nepriklausomi ekspertai puikiai įvertino Savivaldybę efektyviai ir skaidriai valdant turimą turtą ir biudžetą, neišplečiant administracijos, turint mažai nuosavų įmonių/įstaigų, automobilių, o Savivaldybei priklausančias nenaudojamas patalpas parduodant.

 

Investicijų projektų įgyvendinimas – indėlis į Vilniaus rajono gyventojų gėrovę

Vienas svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės tikslų projektų ir darbų tęstinumas. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sukurti patogią ir naudingą infrastruktūrą, kelti kaimo vietovių gyvenimo lygį, sukurti patrauklią aplinką gyventojams, turizmui, rekreacijai ir verslo plėtrai, aktyviai dalyvauja rengdama ir įgyvendindama projektus, stengdamasi gauti įvairių fondų, programų finansavimą. Savivaldybė per pastarąjį dešimtmetį įgyvendino 145 projektus, investavo į rajoną 50 mln. Eur, o 2018 m. finansavimas patvirtintas dar 39 projektams, kurių vertė siekia virš 30 mln. Eur.
Vieni svarbiausių investicinių projektų, užbaigtų 2018 m.:

 • Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės, esančios prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos sutvarkymo projektas;
 • Rekonstruotas sporto aikštynas prie Pagirių gimnazijos. Projekto vertė 300 tūkst. Eur.;
 • 2018 m. baigtas modernizuoti Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pastatas;
 • 2018 m. pradėtas vietinės reikšmės gatvių transporto infrastruktūros vystymo projektas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. , kurio vertė siekia 1,4 mln. Eur.Pabaiga 2020 m.;
 • Socialinės globos namai senyvo amžiaus žmonėms Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime. Planuojama, kad rangos darbai tęsis iki 2019 m. liepos mėn.

 

Gyvybinga ekonomika Vilniaus rajone

Analizuojant ekonominę situaciją Vilniaus rajone atkreiptinas dėmesys į išorės ekspertų darytą tyrimą. 2018 m. pirmą kartą paskelbus savivaldybių gerovės indeksą Vilniaus rajono savivaldybė, pagal „gyvybingos ekonomikos“ rodiklį aplenkė net 50 savivaldybių.

Pažymėtina, kad 2017 metais tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui palyginti su prieš tai buvusiais metais padidėjo 331 Eur ir sudaro 2 134 Eur. Savivaldybėje jos išsilaiko žymiai didesnės nei panašiose savivaldybėse.

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. sausio 4 d. duomenimis, 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą. Žmonių, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, skaičius turi tendenciją didėti – nuo 2 371 (2013 m.) jis išaugo iki 4 005 (2018 m.). Savivaldybė ir toliau sieks nustatyti patrauklų verslo liudijimo mokestį, kadangi siekiame, kad padidėtų gyventojų užimtumas, verslu užsiimančių asmenų skaičius ir tokiu būdu mažėtų savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms.

Nuo 2011 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone išaugo 50,8 proc. ir toks augimas buvo spartesnis nei Lietuvoje (20,9 proc.) ir visose kitose žiedinėse ir Vilniaus apskrities savivaldybėse. Vienas iš veiksnių lemiančių besikuriančių ir veikiančių subjektų skaičių yra Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantis smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondas. Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė parėmė net 34 verslo ir ūkio subjektus.

 

Dėmesys gyventojų užimtumui

2018 m. visoje šalyje ir Vilniaus rajone buvo fiksuotas aukštesnis nedarbo lygis nei 2017 m., tikėtina, kad tam nemažos įtakos turėjo 2017 m. pakeistos nedarbo draudimo išmokų taisyklės, gerokai padidinusios maksimalias nedarbo išmokas, prailginusios išmokų mokėjimo trukmę bei sumažinusios būtino stažo reikalavimą.

Nedarbo lygiui mažinti turi įtakos Savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokesčių lengvatų taikymo įmonėms, įsteigusioms ir išsaugojusioms naujas darbo vietas ne mažiau kaip vienerius metus, į kurias įdarbinami bedarbiai.

Bendradarbiaujant su Teritorine darbo birža buvo įgyvendintas Vietinių užimtumo iniciatyvų projektas, kuris tiesiogiai prisidėjo prie nedarbo lygio Vilniaus rajone mažinimo. 2018 m. Vietinės užimtumo iniciatyvos  projektu buvo sukurtos ir išlaikytos 89 darbo vietos, o tai dvigubai daugiau nei 2017 m.

 

Kelių infrastruktūros plėtra – saugios ir patrauklios gyvenimo aplinkos kūrimas

Vienas svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės prioritetų yra kelių priežiūra. Savivaldybė siekia užtikrinti, kad rajono gyvenvietės, kaimai ir viensėdžiai būtų patogesni gyventi, taptų lengviau pasiekiami atnaujintais keliais ir gatvėmis ir kad gyvenvietėse būtų skiriama daugiau dėmesio kelių eismo dalyvių saugumui. 2015-2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė skyrė virš 8 mln. eurų biudžeto lėšų kelių asfaltavimui ir priežiūrai.

Kad tai yra prioritetinė Savivaldybės sritis byloja skirtas finansavimas keliams ir įvykdytų darbų kiekis – per paskutinius 3 metus naujai išasfaltavome beveik 100 km ir atnaujinome virš 20 km senos asfalto dangos.

2018 metai buvo sėkmingi metai vykdant kelių statybos, remonto bei priežiūros darbus Vilniaus rajone. Galima pasidžiaugti, kad sutelktų pastangų dėka, kooperuojant biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros programos, įmonių, bendruomenių, atskirų gyventojų lėšas šiais metais buvo nutiesta per 34 km asfalto dangos bei atnaujinta per 9 km susidėvėjusios asfalto dangos. Kasmet auga kelių ir gatvių  tvarkymo apimtys, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims. Bendromis pastangomis buvo įgyvendinta 13 projektų, kurių vertė sudarė 1,263 mln. Eur. Savivaldybės dalis sudaro pusė minėtos sumos.

Svarbu irgi atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 m. iš Savivaldybės lėšų 1 149 858 Eur buvo panaudota gatvių apšvietimui įrengti. Per 2018 m. buvo naujai apšviesta 61 gatvė 21 kaime. Gatvių apšvietimo rekonstrukcijai panaudota 75 160 Eur.

 

Viešasis transportas – gyventojų patogumui

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtinti vietinio priemiestinio transporto tarifų dydžiai (0,065 Eur be PVM (0,07 su PVM) šiuo metu yra vieni mažiausių Lietuvoje.

2018 metais viešo priemiestinio transporto srityje buvo tobulinami priemiestinių autobusų eismo tvarkaraščiai, analizuojamas poreikis dėl autobusų stotelių. Gyventojų susisiekimo priemiestiniais autobusais patogumui padidinti vietinės reikšmės keliuose, kurių valdytojai seniūnai – įrengta arba pradėti darbai įrengiant stotelių paviljonus, iš viso 14 vnt. 2018 m. buvo tęsiamas keleivinio transporto maršrutų tvarkaraščių derinimas prie gyventojų poreikių. Tobulinant priemiestinių autobusų eismo tvarkaraščius buvo keičiamos valandos, įvedami papildomi reisai, keičiamos trasos.

2018 m. Savivaldybės taryba, norėdama sumažinti šeimų socialinę atskirtį, priėmė vieną svarbiausių sprendimų – dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su 60 proc. nuolaida mokiniams. Be to, jau aštuntus metus iš eilės Vilniaus rajono savivaldybė VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotiniams, vykstantiems į profesines mokyklas ir neformaliojo švietimo įstaigas, kompensuoja važiavimo išlaidas. Tai puikus, skatinantis bei pasitvirtinantis būdas VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centro“ globotiniams suteikti galimybę tobulinti savo talentus lankant pasirinktus būrelius ar gauti profesinį išsilavinimą.

 

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas

2018 m., kaip ir kasmet Savivaldybės prioritetas buvo, kad Vilniaus rajono gyventojai naudotų geros kokybės geriamąjį vandenį bei tinkamai tvarkytų buityje susidarančias nuotekas.

Praeitais metais buvo įrengta net dvigubai daugiau vandens gerinimo įrenginių negu 2017 m. 2017 m. Savivaldybė vandens gerinimo įrenginius įrengė 8 Vilniaus rajono vandenvietėse, o 2018 metais geresnės kokybės geriamasis vanduo tiekiamas iš papildomų 16 Vilniaus rajono vandenviečių: Griciūnų, Pikeliškių, Avižienių, Galinės, Lindiniškių, Bukiškio, Bendorių, Karvio, Danilavos, Melekonių, Parudaminio, Juodšilių, Rakonių, Palubelių, Valčiūnų, Skaidiškių. Minėtas faktas parodo, kad Savivaldybė ypač rūpinasi centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybe. Kaip ir kasmet, 2018 metais Savivaldybė taip pat daug dėmesio skyrė prisijungimo prie centralizuotų vandentvarkos tinklų rodikliui didinti.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad 2015 m. vandentvarkos infrastruktūrai Savivaldybė skyrė 649 463,66 Eur, o 2018 m. net 3,6 karto daugiau, t.y. 2 339 392,26 Eur.

 

Daugiabučių namų modernizavimas ir šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimas

Vilniaus rajono savivaldybė, įgyvendindama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, siekia, kad daugiausiai šilumos energijos sunaudojantys daugiabučiai namai būtų atnaujinami, sumažėtų jų energijos suvartojimas, pagėrėtų pastatų techninė būklė ir estetinis vaizdas.

Siekiant pagerinti Vilniaus rajono daugiabučių namų techninę būklę, nuo 2017 metų balandžio mėnesio iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriama parama daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz. stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentvarkos), laiptines ir t. t. 2017 metais parama pasinaudojo 10 daugiabučių namų, o 2018 metais su Savivaldybės pagalba buvo atnaujinta 15 rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Vilniaus rajono gyventojams sumažinti tiekiamos šilumos kainą bei padidinti šilumos tiekimo patikimumą, nuolat investuoja į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą. Per 2018 metų laikotarpį Savivaldybė investavo į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą 767 982 Eur. Lyginant su 2017 metais, į šilumos ūkio atnaujinimą 2018 metais buvo skirta beveik 1,5 karto daugiau lėšų negu per praeitus metus.

 

Komunalinių atliekų tvarkymas ir aplinkos apsauga

Kiekvienais metais Vilniaus rajono savivaldybė prisideda prie akcijos „DAROM“ organizavimo, kuri skatina šalies gyventojus vieningai rūpintis ir tausoti gamtą.

Skaičiuojama, kad 2018 m. Vilniaus rajone dalyvavo apie 2 000 savanorių. Tvarkomų vietų skaičius siekė net 105 viešąsias erdves. 2018 metais akcijoje dalyvavo rekordinis seniūnijų bei mokyklų skaičius. Remiantis duomenimis buvo surinkta ir išvežta apie 10 tonų buitinių atliekų. Pažymėtina, kad kiekvienais metais bešeimininkių atliekų šalies teritorijoje randama vis mažiau.

2018 m. Vilniaus rajono savivaldybėje buvo  sudaryta galimybė nemokamai atsikratyti asbesto turinčių gaminių atliekų. Ją pasinaudojo nemažai Vilniaus rajono gyventojų, nes pagal gautus 84 prašymus iš skirtingų seniūnijų iš gyventojų apvažiavimo būdu buvo surinkta 88,28 tonų atliekų. Bendra projekto vertė 16 340,07 Eur.

 

Žemės ūkis ir mokesčio lengvatos žemės savininkams

Nuo 2014 m. Vilniaus rajono teritorijoje apdirbamas plotas kiekvienais metais didėja, kadangi ūkiai stambėja ir yra modernizuojami.

2018 m. buvo itin nepalankūs ūkininkavimui (sausas pavasaris ir mažai kritulių vasara), todėl rajono žemdirbiai patyrė nuostolius. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, tiesdama ūkininkams pagalbos ranką, atleido nuo žemės mokesčio Vilniaus rajono ūkininkus, deklaravusius pasėlius.

Siekiant paskatinti racionalesnį ir efektyvesnį žemės naudojimą, už apleistus plotus toliau bus taikomas didesnis mokesčio tarifas (šiuo metu 3 proc.). Savivaldybė tęs apleistų žemės sklypų ir žolės deginimo atvejų kontrolę, taikys prevencines priemones žemės sklypų savininkams dėl netinkamos nekilnojamojo turto priežiūros.

Remiantis NŽT pateiktais 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, žemės sklypų savininkai ir nuomininkai Vilniaus rajone sparčiai tvarko apleistus plotus (nuo 2015 m. 33 proc. sumažėjo apleistos žemės plotai). Tokiu būdu žemdirbiams atsiranda didesnės galimybės ūkio didinimui ir plėtrai ir rajono žemės sklypai naudojami pagal paskirtį.

 

Socialinės rūpybos ir sveikatos paslaugos vienos geriausių Lietuvoje

Nepriklausomo eksperto Lietuvos laisvosios rinkos instituto atlikto tyrimo „Lietuvos savivaldybių indeksas“ 2018 metų duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybei atiteko 4 vieta tarp mažųjų savivaldybių vertinant sveikatos bei socialinės rūpybos sritis.

Socialinėms problemoms kokybiškai spręsti skiriama vis daugiau lėšų, socialinį darbą dirba vis daugiau specialistų, glaudžiau bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje.

Svarbiausias Vilniaus rajono savivaldybės uždavinys – užtikrinti rajono gyventojų, ypač socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių, apsaugą nuo neigiamų ekonominių veiksnių, siekiant išvengti nepritekliaus, jį pašalinti ar palengvinti.

Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa bei teikiamos būsto šildymo ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos. Socialinės pašalpos mokėjimas labai priklauso nuo ekonominės situacijos šalyje. 2018 metais pašalpų gavėjų skaičius, lyginant su 2017 metais, sumažėjo.

Pašalpų gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus Vilniaus rajone 2018 metais sudarė 2,6% (vidutiniškai Lietuvoje – 2,59%).

Verta pabrėžti ir tai, kad siekiant sumažinti socialinio būsto poreikį Vilniaus rajono savivaldybė 2018 m. paskelbė socialinių būstų pirkimą. Iš viso 2019-2020 metais savivaldybė planuoja įsigyti 41 socialinį būstą. Laukiančiųjų socialinių būsto asmenų skaičius 2017-2018 m. sumažėjo 16 proc. Savivaldybė 2017-2018 m. išnuomojo 21 socialinį būstą, o tai 50 proc. daugiau negu buvo išnuomota 2015-2016 m.

 

Švietimas – prioritetinė Vilniaus rajono savivaldybės

Vilniaus rajono savivaldybėje vystoma ir gerinama savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūra: švietimo įstaigos renovuojamos, modernizuojamos, statomi priestatai, atliekami remontai, teritorijų aptvėrimas, stadionų, sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas bei atnaujinimas.

2015–2018 m. rajone buvo praplėstos 4 švietimo įstaigos – pastatyti 4 nauji švietimo įstaigų priestatai: Riešės vaikų darželio, Paberžės Verdenės“ gimnazijos, Bezdonių Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos priestatas ikimokyklinio ugdymo grupėms, o šiuo metu planuojamos bei pradėtos dar 4 naujos statybos: Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus priestatas, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas, Marijampolio vaikų lopšelio-darželio bei Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestatai. 

Šiai dienai daugiau nei 80 proc. švietimo įstaigų jau yra renovuota bei modernizuota ir 75 proc. švietimo įstaigų teritorijų aptverta.

Nuo 2015 m. Vilniaus rajono savivaldybėje buvo įrengtas ar atnaujintas 21 sporto objektas, kurių infrastruktūrai gerinti skirta 3,1 mln. Eur.

Nuo 2015 m. iki 2018 m. ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius padidėjo 7 grupėmis ir 2018 m. rajono savivaldybės švietimo įstaigose iš viso veikė 111 grupių. Sprendžiant šią problemą bendrojo ugdymo mokyklose atidaromos mišrios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, statomos naujos bei rekonstruojamos ar renovuojamos senos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurių patalpose atidaromos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Be to, sprendžiant šią problemą 2019 m. planuojama įsigyti patalpas su sklypu 5 ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų lopšeliui-darželiui Avižienių ir Riešės seniūnijų ribose.

2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose iš viso veikė 65 priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdoma 811 vaikų.

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose mokinių skaičius paskutiniu metu pradėjo augti lyginant jį su visos Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigomis. Nuo 2015–2016 iki 2018–2019 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų pirmokų skaičius padidėjo apie 6 proc., o bendras mokinių skaičius Vilniaus rajono švietimo įstaigose kito nežymiai.

Iš viso 2018–2019 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomi 10 447 vaikai/mokiniai. Be to, savivaldybėje veikia keturios savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kuriose 2018–2019 m. m. ugdomi 904 mokiniai pagal neformaliojo vaikų švietimo programą.

Palankūs sprendimai švietimo srityje:

 • Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti (priemonėms, renginiams organizuoti, inventoriui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusioms reikmėms) yra beveik 40 procentų mažesnis nei Vilniaus mieste;
 • Vilniaus rajono savivaldybė visiems tėvams, neatsižvelgdama į jų socialinę padėtį, Savivaldybės lėšomis kompensuoja 30 proc. mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą švietimo įstaigose. Be to, Savivaldybė taiko papildomas lengvatas nuo 50 iki 100 proc. tėvams už vaikų išlaikymą, atsižvelgdama į jų socialinę padėtį bei kitas priežastis.
 • Vilniaus rajono savivaldybė 2017 m. priėmė sprendimą papildomai įsteigti mokyklų valgyklų darbuotojų etatus, kad visų mokyklų valgyklos priklausytų mokykloms, o ne būtų nuomojamos privačioms maitinimo įmonėms ir dėl to maistas nuo 2017 m. mokyklų valgyklose atpigo iki 50 proc.
 • Vilniaus rajono savivaldybės muzikos ir meno mokyklų lankymo įkainiai yra vieni mažiausių Lietuvoje. Vilniaus rajone už meno ir muzikos mokyklų lankymą tėvai moka tik 7,24 Eur per mėnesį už teikiamą neformalųjį švietimą pagal ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir 14,48 Eur per mėnesinį mokestį už kryptingo ugdymo programas.
 • Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos lankymas yra nemokamas.
 • Palyginus su kitomis savivaldybėmis, Vilniaus rajono savivaldybėje yra vieni mažiausių mokesčių, pvz., Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose mėnesinis mokestis yra nuo 21,72 Eur.

 

Turtinga Vilniaus krašto kultūra

Daugiafunkciniai kultūros centrai yra Vilniaus krašto kultūros ir tradicijų puoselėtojai. Vilniaus rajone veikia Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės (NDKC) ir Rudaminos (RDKC) daugiafunkciniai kultūros centrai. Kultūros centrai puoselėja etninę kultūrą, skatina meno mėgėjų, tautodailės, meno kolektyvų veiklą ir gyvybingumą, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką, pramoginę veiklą bei organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Praėję ketveri kultūrinio darbo metai paženklinti pasiekimais meno kolektyvų veikloje, sporto, muziejų, bibliotekinio darbo srityse. Įsimintini metai buvo ir rajono kultūros darbuotojams, juose veikiantiems meno kolektyvams. Trys mėgėjų meno kolektyvai  (mišrus choras „Pagirių dainoriai“, folkloro ansamblis „Verdenė“ ir liaudies šokių kolektyvas „Perła“ dalyvavo Jubiliejinėje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio dainų šventėje. 

2018 metais NDKC ir jo skyriuose veikė 23 mėgėjų meno kolektyvai ir 4 studijos – gitaros, dailės bei keramikos. Per metus daugiafunkciniame kultūros centre ir jo skyriuose surengta 140 koncertų, suorganizuota 16 išvykų po Lietuvą ir 27 išvykos į užsienį. Džiugu, kad NDKC veikla plečiasi ir per 2018 m. susibūrė dar vienas dainų ir šokių ansamblis „Ojcowizna“.

2018 metais RDKC ir skyriuose veikia 47 kolektyvai, juos lanko 728 nariai. Iš jų 18 – vaikų ir jaunimo kolektyvų (284 nariai).

 

Visuomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir prieinamumas visoms amžiaus grupėms

Vienas iš svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės prioritetų yra didinti įvairaus amžiaus gyventojų domėjimąsi kūno kultūra ir sportu, todėl kiekvienais metais Savivaldybė skiria vis didesnį dėmesį fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumui kuo didesniam rajono gyventojų skaičiui. Pagrindiniu Savivaldybės tikslu išlieka judėjimo bei sporto skirtingose amžiaus grupėse, keičiant nedidelių kaimiškų vietovių žmonių požiūrį į sveiką bei aktyvią gyvenseną, propagavimas.

Vienu svarbiausiu sporto židiniu rajone yra Vilniaus rajono sporto mokykla (VRSSM), kurios lankymas yra nemokamas, o jos siūlomos sporto šakos stebina įvairumu. Sporto mokykloje veikia 22 sporto grupes, kurias lanko 330 jaunų sportininkų, garbingai atstovaujančių savo rajonui šalies bei tarptautinėse varžybose. 2018 m. rajono sportininkai dalyvavo 57 varžybose (69 kartus užėmė I-ąją vietą, 61 kartą užėmė II-ąją vietą ir 55 kartus užėmė III-ąją vietą).

Sveikos gyvensenos propagavimas taip pat vyksta organizuojant kūno kultūros ir neprofesionalaus sporto bei rekreacijos renginius. Siekiant sudominti gyventojus fiziniu aktyvumu prie Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų yra steigiami sporto metodininkų etatai. Vystydama sporto prieinamumą gyventojams, Vilniaus rajono savivaldybė 2015-2018 m. papildomai įrengė 7 sporto objektus, kurie vasaros sezono metu yra prieinami visiems norintiems sportuoti gyventojams.

 

2018-ieji dar kartą įrodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės įgyvendintus darbus teigiamai vertina ne tik rajono gyventojai, bet rajonas yra puikiai vertinamas ir išorės ekspertų. Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtame savivaldybių indekse Vilniaus rajonas tarp 54 mažųjų savivaldybių antrus metus iš eilės užėmė rekordiškai aukštą 6-8 vietą.

Išsamiau susipažinti su 2018 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir administracijos veiklos ataskaita galite čia.

Shadow up