kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje lankėsi svečiai iš Legionovo miesto

Šiandien, balandžio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybėje lankėsi svečiai iš Legionovo miesto (Lenkija). Merė Marija Rekst ir Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktorius Zbignev Čech susitiko su Legionovo miesto prezidentu Romanu Smogoževskiu (lenk. Roman Smogorzewski) bei atvykusiu šio miesto Fatimos Dievo Motinos parapijos kunigu Tomašu Chcialovskiu (lenk. ks. Tomasz Chciałowski).


Susitikimo metu atvykę svečiai kartu su Savivaldybės mere Marija Rekst bei Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriumi aptarė bendradarbiavimo galimybes bei numatė sritis, kuriose vyktų minėtos gimnazijos bendradarbiavimas su Legionovo miestu. Bendradarbiavimu būtų siekiama plėtoti draugiškus santykius tarp abiejų regionų moksleivių, kuriant ir vykdant bendrus projektus. Daugiausia bendradarbiavimas būtų orientuotas į moksleivių mainų programas, kurių nauda neabejotina – mokiniai turės puikias galimybes susipažinti su kitos valstybės kultūra bei tradicijomis, įgyti naujų žinių ir turiningai praleisti laiką.

Šiltai atvykusius svečius sutikusi merė Marija Rekst pasidžiaugė Legionovo miesto iniciatyvumu bei padėkojo už pasiūlytą galimybę užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius tarp Vilniaus rajono gimnazijos ir Legionovo miesto. Padėkos žodžiai buvo skirti ir atvykusiam kunigui Tomašui Chcialovskiui, kuris plėtoja draugystės ryšius su Vilniaus rajono švietimo įstaigomis.

Pirmą kartą į Vilniaus rajoną atvykusiam Legionovo miesto prezidentui Romanui Smogoževskiui merė taip pat papasakojo apie Vilniaus rajoną, jo ryškų kultūrinį bei gamtinį paveldą, Savivaldybės veiklą, plėtros perspektyvas, planus, apie glaudžiai vykdomus bendradarbiavimus bei sėkmingai įgyvendinamus projektus. Atvykusieji svečiai taip pat turėjo progą pavartyti knygą apie Vilniaus rajono investicijas, kuri atskleidžia efektyviai pritrauktas investicijas kuriant rajono gyventojų gerovę.

Susitikimo pabaigoje merė dėkodama svečiams už vizitą padovanojo išskirtinę knygą „Vilniaus krašto verbos“, kuri garsina įvairiaspalvių verbų pynimo tradicijas Vilniaus krašte, suvenyrinę ir pažintinę knygą „Vilniaus rajono sakralinis paveldas“ bei knygą apie Vilnijos krašto patriarchą, kunigą prelatą Juzefą Obrembskį.

Atvykusieji svečiai, dėkodami už šiltą priėmimą palinkėjo merei sėkmės bei prasmingų ir reikšmingų darbų naujoje kadencijoje.


Shadow up