kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbimas apie lopšelio-darželio patalpų su sklypu, esančių netoli Riešės ir Avižienių seniūnijų ribos pirkimo

Perkančioji organizacija: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į. k. 188708224.

Perkančiosios organizacijos rekvizitai: LT-09318 Vilnius, Rinktinės g. 50, tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vrsa.lt, tinklalapis www.vrsa.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

1. Skelbiamų derybų būdu perkami:

Vilniaus rajono teritorijoje netoli Riešės ir Avižienių seniūnijų ribos perkamos negyvenamosios patalpos (pastatas) su žemės sklypu, tinkamos lopšelio-darželio veiklai vykdyti.

2. Perkamam nekilnojamajam turtui keliami reikalavimai - galite susipažinti čia.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

4. Pirkimo dokumentai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt  arba išduodami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilnius, 414 kab.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15.00 val. Informacija teikiama el. paštu pirkimai@vrsa.lt.

5. Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.

6. Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2019 m. gegužės 20 d. 15.00 val.

7. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2019 m. gegužės 21 d. 9.00 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje (Vilnius, Rinktinės g. 50, 210 kab.).

8. Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymas (1 priedas) kartu su pridedamais dokumentais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, įdėtas į voką ir užklijuotas. Pasiūlymus kandidatai gali pateikti patys arba per kurjerį (iki 2019 m. gegužės 20 d. 15.00 val.). Pasiūlymai su dokumentais registruojami Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (414 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius) darbo dienomis nuo 8.00 iki 11 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val.

Shadow up