kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Bus atnaujintos Mickūnų gimnazijos edukacinės erdvės

Siekiant sukurti modernias, jaukias ir saugias mokiniams erdves Mickūnų gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.


Projekto metu bus modernizuotos Mickūnų gimnazijos pastato edukacinės erdvės: I-ojo aukšto patalpos išskirstomos į tris edukacines zonas: A zona – bendra multifunkcinė erdvė, B zona – amatų centro erdvė, C zona – pradinukų erdvė.

Šiuo metu vyksta rangos darbai pagal 2018 metų gruodžio mėn. pasirašytą sutartį, taip pat vyksta baldų ir įrangos pirkimai. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.

Bendra projekto vertė siekia 447 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 350 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 31 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė taip pat skirs virš 800 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas, turės teigiamos įtakos visiems šioje tikslinėje grupėje esantiems asmenims, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą, bet ir pagerins teikiamų ugdymo paslaugų kokybę, o atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082.


 

 

Shadow up