kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Edelveisas“ narių žiniai

Š. m. rugsėjo 7 d. (šeštadienį), 11.00 val., Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r. bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Naujų narių priėmimas, Nario mokesčio patvirtinimas;
 2. SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas;
 3. SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas;
 4. SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaita  už 2018 m. ir jos tvirtinimas;
 5. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
 6. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai;
 7. Kiti klausimai.

Siūlomų sprendimo projektai:

 1. Siūloma priimti naujus narius;
 2. Patvirtinti SB „Edelveisas“ pirmininko ataskaitą už 2018 m.;
 3. Patvirtinti SB „Edelveisas“ revizijos komisijos ataskaitą už 2018 m.;
 4. Patvirtinti SB „Edelveisas“ buhalterio ataskaitą už 2018 m.;
 5. Siūlomi kandidatai į SB „Edelveisas“ valdybos narius ir valdybos pirmininką;
 6. Siūlomi Revizijos komisijos narių kandidatai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Jei paskirtą dieną susirinkime sudalyvauti negalėsite, jūs galite iš anksto pareikšti savo nuomonę balsuojant raštu. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai turi informuoti SB „Edelveisas“ valdybos pirmininką Vitalijų Stefanovič (tel. 8 686 89061) ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios (t.y. iki 2019 m. rugsėjo 5 d., imtinai).

Susirinkimas vyks, jeigu susirinks daugiau kaip 1/2 SB „Edelveisas“ bendrijos narių (pagal SDĮ Str. Nr. 16, p. 10). Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, susirinkimas bus paskelbtas neįvykusiu. Pakartotinis SB „Edelveisas“ visuotinis narių susirinkimas bus sušauktas  2019 m. rugsėjo 21 d., 11.00 val., adresu Edelveiso 1-oji g. 30, Pakonys, Vilniaus r.


SB „Edelveisas“ valdyba
www.sbedelveisas.lt

Shadow up