kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikime aptartos švietimo aktualijos besiruošiant naujiems mokslo metams

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams Vilniaus rajono savivaldybėje vyko susitikimas, kuriame Savivaldybės merė Marija Rekst kartu su administracijos valdžios bei Švietimo skyriaus atstovais aptarė Švietimo įstaigų pasiruošimą naujiems mokslo metams.


Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas

Vykusiame susitikime ypatingai daug dėmesio skirta aptariant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, siekiant sumažinti nepatekusių į darželius vaikų skaičius. Pasidžiaugta, kad jau nuo šių mokslo metų perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš darželių į mokyklas/gimnazijas, atsiras daugiau vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams. Vadovaujantis šiuo principu, t. y. perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš Bezdonių vaikų darželio į Bezdonių Julijaus Slovackio gimnaziją ir Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinę mokyklą, o iš Marijampolio vaikų lopšelio-darželio į Marijampolio Meilės Lukšienės gimnaziją, minėtose ugdymo įstaigose bus sukomplektuotos naujos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės – dvi  lietuvių ir viena lenkų ugdomąja kalba, o darželiuose atsiras vietos dviem ikimokyklinio ugdymo grupėms. Nuo šių mokslo metų taip pat planuojama įsteigti ikimokyklinio ugdymo grupę lenkų ugdomąja kalba Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriuje.

Siekiant pagerinti Buivydiškių pradinės mokyklos mokinių ugdymosi sąlygas, susitarta su Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl buvusios Vilniaus kolegijos  dalies patalpų perdavimo. Šiuo metu vyksta būtinų dokumentų tvarkymas. Tikimasi, kad bus įvykdyti priimti įsipareigojimai ir nuo rugsėjo 1 d. šiose patalpose įsikurs Buivydiškių pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokiniai.

 

Mažiesiems daugiau ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, o vyresniems – siūlomų veiklų įvairovė

Aptariant švietimą ir ugdymą kaip prioritetinę Vilniaus rajono sritį, kalbėta apie kokybišką mokinių užimtumą po pamokų, kuris yra neatsiejama vaikų asmenybės ugdymo dalis. Įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo programas Vilniaus rajone sudarytos galimybes visiems mokiniams, ypač turintiems nepalankias socialines, ekonomines sąlygas namuose arba turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, arčiau gyvenamosios vietos rinktis jų poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.

Džiugu, kad kiekvienais metais vis daugėja neformaliojo vaikų švietimo tiekėjų siūlomų programų skaičius bei įvairovė. Skaičiuojama, kad šiais mokslo metais Vilniaus rajono mokiniams bus sudaryta galimybė rinktis iš beveik 100 įvairių krypčių (sporto, muzikos, šokių, techninės kūrybos, dailės, kalbų, pilietiškumo, informacinių technologijų bei kt.) neformaliojo vaikų programų, kurių metu vaikai galės ne tik atskleisti bei lavinti savo talentus, bet ir įgis ar patobulins asmenines, socialines, komunikavimo, kūrybingumo kompetencijas. Planuojama, kad siūlomų programų įvairove pasinaudos apie 3 tūkst. Vilniaus  rajono mokinių nuo 7 iki 18 metų amžiaus. 

Vaikų užimtumą po pamokų organizuoja ne tik neformaliojo vaikų švietimo tiekėjai, bet ir nuo praeitų mokslo metų įdarbinti pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojai, atsakingi už saugų ir kryptingą mokinių užimtumo po pamokų organizavimą. Šiam tikslui, 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės merės siūlymu buvo priimtas Vilniaus rajono tarybos sprendimas rajono švietimo įstaigoms papildomai skirti 14,75 etatų, kurie ir šiemet bus finansuojami Savivaldybės, tam kad vaikų tėveliams būtų sudarytos palankios sąlygos derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

 

Kasmet kuriama moderni, saugi bei maloni mokymosi aplinka

Susitikimo metu Vilniaus rajono savivaldybės merė taip pat akcentavo vieną iš svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės tikslų ir užduočių – užtikrinti rajono ugdytiniams modernią, saugią bei palankią ugdymo ir ugdymosi aplinką. Kartu su susitikimo dalyviais buvo apžvelgti švietimo įstaigų pastatų renovavimo bei modernizavimo darbai, kuriais netrukus galės džiaugtis ne tik rajono mokiniai, priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai, bet ir jų mokytojai ir auklėtojos.

Merė pasidžiaugė, kad šiais mokslo metais vyksta daug ne tik einamųjų remonto darbų, bet ir svarbių švietimo įstaigų išorės bei vidaus renovacijos darbų ir priestatų statybos, tam kad po vasaros atostogų vaikai grįžtų į atnaujintas ir gražias patalpas.

Šiais mokslo metais moksleivius pasitiks renovuotas Zujūnų gimnazijos pastatas bei Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija. Taip pat Medininkų Šv. Kazimiero gimnazijoje iki rugsėjo 1 d. bus atliktas valgyklos kapitalinis remontas ir pakeista šildymo sistemos dalis.

Vidaus patalpų modernizavimo darbai vyksta Mickūnų, Rukainių ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijose. Remontuojamos Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazija ir Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla.

Naujomis ir atnaujintomis patalpomis mažuosius priešmokyklinukus ir ikimokyklinukus pasitiks renovuotas Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Kabiškių vaikų lopšelio-darželio pastatai. Taip pat vyksta Marijampolio vaikų lopšelio-darželio ir Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus pastatų modernizavimas su naujų  priestatų statybomis.

Be didelių remonto darbų, kitose švietimo įstaigose vasaros metu taip pat vykdomi vidaus patalpų remontai, įrenginėjamos tvoros, vaikų žaidimų aikštelės ir kiti darbai už bendrą sumą 214 tūkst. Eur. Šie darbai finansuojami iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Apibendrinant visus vykdomus remonto darbus, susitikimo metu merė paragino visus būti kantriais, nes nors remonto darbai kartais ir užsitęsia, pasibaigus remonto darbams rezultatai tikrai džiugins. Merė pažymėjo, kad kaip ir daugelis, yra susiduriama su nenumatytais iššūkiais ir priežastimis, dėl kurių nepavyksta laiku įgyvendinti darbų: užsitęsiantis projektinės dokumentacijos derinimas su suinteresuotomis šalimis, viešųjų pirkimų procedūrų sudėtingumas ir padidėjusios statybų darbų sąnaudos, rangovo neatsakomybė.

 

Mokinių pavėžėjimui – dar daugiau mokyklinių autobusiukų

Siekiant teikti kokybišką ugdymą labai aktualus yra tinkamas, gerai organizuotas mokinių pavėžėjimas, kuris mokiniams sudaro visas galimybes saugiai keliauti ne tik į mokyklą ir iš jos, bet ir į įvairias šventes, olimpiadas, konkursus ir išvykas.

2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės mokyklos mokinių pavėžėjimui turėjo 44 mokyklinius autobusus, iš jų 17 geltonųjų ir 27 kitus mokyklinius autobusus, iš kurių 19 mokyklinių autobusų įsigyta Savivaldybės lėšomis. Džiugu, kad 2018-2019 m. m. mokyklinius autobusus jau turėjo 97 proc. Savivaldybės gimnazijų ir pagrindinių mokyklų. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. Avižienių ir  Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gaus dar 2 geltonuosius mokyklinius autobusus ir iš viso Savivaldybės mokyklos turės jau 46 mokyklinius autobusus.

Susitikimo metu taip pat aptarti ir kiti Vilniaus rajono mokinių pavėžėjimo būdai, prie kurių kompensavimo prisideda Savivaldybė.

 

Kompensuojamos kelionės išlaidos – sprendimas mokytojų trūkumo problemai spręsti

Susitikimo pabaigoje taip pat aptarti iššūkiai švietimo srityje. Ateinančiais mokslo metais Vilniaus rajono švietimo įstaigose, trūks  pradinio,  priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistų, anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų. Kasmet susiduriant su šia problema dar 2018 m. Tarybos sprendimu nuspręsta kompensuoti Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidas, tokiu būdu pritraukiant mokytojus iš kitų vietovių  dirbti Vilniaus rajone.

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up