kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimo metu apdovanotos sportiškiausios Vilniaus rajono švietimo įstaigos

Šiandien, spalio 24 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame nagrinėti aktualūs klausimai švietimo srityje bei pasidžiaugta aktyviais Vilniaus rajono mokiniais, kurie pasižymi sportiniais pasiekimais ir kiekvienais metais skina vis daugiau laimėjimų.


Pasitarimo pradžioje atvykusi Vilniaus visuomenės sveikatos biuro direktorė Guoda Ropaitė-Beigė visiems susirinkusiems pristatė sveikatos priežiūros klausimą, pabrėždama, kad ši tema yra ypač aktuali mokykloms, nes sveikatos priežiūros specialistai padeda kurti sveiką aplinką mokykloje, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius ir kt. Augant sveikatos priežiūros poreikiui, pasak pranešėjos, ateityje Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras planuoja įgyvendinti daug puikių idėjų, kurios prisidėtų prie sveikatos priežiūros gerinimo, pvz., daugės sveikatos priežiūros specialistų išvykų į mokyklas, įvairių netradicinių fizinę veiklą skatinančių pamokėlių mokiniams bei su sveikatos priežiūra susijusių mokymų.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dorota Voitiukevič susirinkusiems vadovams kalbėjo apie mokinių pavėžėjimą ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimą.

Rengiantis 2019-2020 metų brandos egzaminų sesijai, taip pat buvo pristatyti brandos egzaminų, PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo keitimai ir naujovės, akcentuojant naujus reikalavimus, terminų pakeitimus ir kt.

Pasitarimo metu kalbėta ir apie finansines aktualijas, pristatyta tema apie nesimokančius ir mokyklų nelankančius mokinius bei aptartas mokinių lankomumo apskaitos organizavimas. Tęsiant pranešimų pristatymus, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Genovaitė Karvelienė kalbėjo apie naujus mokyklų bibliotekų darbą reglamentuojančius dokumentus, o savo pranešimo pabaigoje pristatė skaitymo skatinimo programą ir jos veiklas, akcentuodama bibliotekininkų išradingumą skatinant vaikus skaityti. Tarp išradingiausių švietimo įstaigų bibliotekų pranešėja išskyrė Marijampolio Meilės Lukšienės, Nemenčinės Konstanto Parčevskio ir kitų gimnazijų bibliotekas, kuriose vaikai įvairiausiais būdais skatinami skaityti ir susidomėti knyga.

Susitikimo pabaigoje Švietimo skyriaus vyr. specialistas Jaroslav Suboč pasveikino ir apdovanojo pačias sportiškiausias švietimo įstaigas, kurių mokiniai skindavo prizines vietas sporto varžybose. Verta pabrėžti, kad puikiai 2018–2019 m. m. Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynėse, tarp 46 šalies rajonų, pasirodė Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų sportininkai, pirmą kartą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio – Mokyklų žaidynių – istorijoje iškovoję 1 vietą! 

Išskirti 2018-2019 m. m. Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynių nugalėtojai bei kūno kultūros mokytojai, kurie prisideda prie mokinių fizinės sveikatos puoselėjimo, aktyvios sportinės veiklos ir gerų mokinių sportinių pasiekimų. Sportiškiausias švietimo įstaigas sveikino sporto sritį kuruojantis Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski. Prie sveikinimų prisidėjo ir Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen.

Nugalėtojų taurės buvo įteiktos 9-ioms Vilniaus rajono švietimo įstaigoms, kurių mokiniai garsino Vilniaus rajoną 2018-2019 m. m. Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynėse ir prisidėjo prie pirmos vietos laimėjimo bendroje žaidynių įskaitoje.


Apdovanojimų taurės už puikius rezultatus žaidynėse buvo įteiktos šioms Vilniaus rajono mokykloms:

  • gimnazijų grupėje – Mickūnų gimnazijai (I vieta), Zujūnų gimnazijai (II vieta) bei Nemenčinės Gedimino gimnazijai (III vieta);
  • kaimo vietovių mokyklų grupėje – Mickūnų gimnazijai (I vieta), Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijai (II vieta) ir Pagirių gimnazijai (III vieta);
  • pagrindinių mokyklų grupėje – Kyviškių pagrindinei mokyklai (I vieta), Mostiškių mokyklai-daugiafunkciniam centrui (II vieta) ir Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinei mokyklai (III vieta).

Švietimo įstaigų vadovams taip pat buvo perduota net 140 medalių, skirtų mokiniams bei padėkos raštai kūno kultūros mokytojams, kurie kasdieniu savo darbu prisideda prie mokinių sportinių pasiekimų.

 

Dar kartą sveikiname visas švietimo įstaigas, jų mokinius ir mokytojus bei linkime ir toliau savo sportiniais pasiekimais garsinti Vilniaus rajoną!

 

 

Shadow up