kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas

Penktadienį, spalio 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, kuriame surinkti ir surašyti 23 seniūnijų prižiūrimi vietinės reikšmės keliai ir gatvės.


Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas yra tvirtinamas kasmet, siekiant aiškumo – sąraše surašant visų rajono seniūnijų esamus vietinės reikšmės kelius ir gatves yra aiškiau, už kurių kelių ir gatvių priežiūrą yra atsakingos Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijos. Kiekvienam vietinės reikšmės keliui ir gatvei suteikiamas numeris, tai palengvina kelių (gatvių) priežiūrą bei padeda pagerinti kontrolę sudarant remontuotinų kelių sąrašą.


Saugios infrastruktūros kūrimas išlieka vienu iš svarbiausių Savivaldybės prioritetų

Rajono kelių ir gatvių būklė yra viena iš aktualiausių problemų, nes tai tiesiogiai turi įtakos žmonių gyvenimo kokybę. Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo laidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai priklauso valstybei, o vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės – savivaldybėms.

Iš viso Vilniaus rajone esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių, už kurių priežiūrą yra atsakingos Savivaldybės seniūnijos, ilgis siekia 2532,607 km. Deja, bet žvyrkeliai vis dar sudaro didžiausią dalį. Nemaža dalis automobilių kelių ir gatvių Vilniaus rajone priklauso valstybinės reikšmės keliams, kurių priežiūra, remontu, įrengimu rūpinasi Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Siekiant pagerinti kelių ir gatvių būklę reikalingos nemažos lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės vadovybė deda visas pastangas, kad rajono viešoji infrastruktūra būtų saugi ir atitiktų gyventojų bei svečių poreikius ir tai daroma maksimaliai, kiek tik leidžia finansinės galimybės. Kiekvienais metais kelių priežiūros ir plėtros darbams skiriama vis daugiau lėšų iš Savivaldybės biudžeto, taip pat išnaudojamos visos galimybės gauti papildomą finansavimą iš valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajonas yra vienas iš didžiausių šalies rajonų bei kitaip nei kitose savivaldybėse, Vilniaus rajono gyventojų skaičius nuolat auga ir jau peržengia 100 tūkst., skiriamo finansavimo nepakanka. Vilniaus rajono savivaldybė spręsdama šią problemą yra kreipusi ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašant inicijuoti patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimą, numatant papildomą eismo intensyvumo rodiklį priemiestinėms savivaldybėms, kuris mūsų Vilniaus rajonui yra ypač aktualus.


Savivaldybės dėmėsis vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai vis didesnis

Kiekvienais metais stengiamasi išasfaltuoti ir atnaujinti vis daugiau Vilniaus rajono kelių ir gatvių. Šiai dienai galime pasidžiaugti, kad iš gautų Kelių priežiūros ir plėtros programos skaičiuojamųjų ir tikslinių bei rezervo lėšų (5 559,5 tūkst. Eur) 2019 m. II ir III ketvirtyje buvo naujai išasfaltuota bei atnaujinta 10,124 km rajono kelių (gatvių).

Savivaldybė džiaugiasi, kad rajono gyventojai bei rajone veikiančios įmonės yra atsakingos ir supranta susisiekimo komunikacijų problemas, todėl kasmet vis aktyviau dalyvauja Savivaldybės programoje dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo, t. y. kai 50 proc. darbų vertės padengia Savivaldybė, o likusią dalį – apmoka gyventojai ar verslo subjektai. 2019 m. pagal šią programą iš viso įgyvendinti ir dar įgyvendinami 19-os objektų asfaltavimo darbai, nutiesiant 10,287 km kelių ir gatvių (darbų suma siekia 2,52 mln. Eur). Lyginant su praeitais metais ši suma ženkliai išaugo – 2018 m. buvo įgyvendinti 13-os objektų darbai, nutiesiant 8,3 km kelių (gatvių).

Pasak Savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo Michalo Kunickio, šiais metais pasinaudojant Savivaldybės programos galimybėmis buvo tvarkomi ne tik keliai, bet pvz., įrengtas Paukščių tako gatvės Didžiojoje Riešėje apšvietimas (apšviesta apie 600 m gatvės), o 2017 m. buvo išasfaltuota 605 m šios gatvės atkarpa. „Džiugu, kad kasmet atsiranda vis daugiau iniciatyvių rajono gyventojų, kurie aktyviai imasi tvarkyti savo gyvenamąją aplinką ir naudojasi teikiama parama. Savivaldybė savo ruožtu noriai prisideda prie kelių tvarkymo ar gatvių elementų įrengimo/rekonstravimo darbų 50-50 finansavimo“.

 Paukščių tako gatvės apšvietimas bei išasfaltuota gatvės atkarpa 


Plačiau susipažinti su minėta programa (Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašu) galite čia. 

 

Pažymime, kad remiantis Vilniaus rajono seniūnijų seniūnų prašymais yra rengiamas vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbų planas, kuris tvirtinamas seniūnijos seniūnaičių sueigoje (Seniūnaičių sueigų protokolus dėl kelių rasite čia). Sudarant seniūnijų svarbių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo bei remonto darbų planą, atsižvelgiama į kelių eismo intensyvumą, pradėtų darbų tęstinumą, visuomeninio transporto panaudojimo galimybes ir kt. Atrinkti objektai svarstomi išplėstinėse seniūnaičių sueigose, po to teikiama tvirtinti Tarybai. Sąrašas 2020 m. tvarkomų kelių ir gatvių bus patvirtintas ir paskelbtas kitais metais.

Informuojame, kad aktualią ir išsamią informaciją apie Vilniaus rajono kelius ir gatves galite rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, rubrikoje Keliai ir gatvės. Čia rasite seniūnaičių sueigos protokolus ir minėtą Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą bei kiekvienais metais tvirtinamą sąrašą, pagal kurį vykdomas vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas.

 

Shadow up