kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajonas patrauklus verslui

Vilniaus rajone veikia daugiau kaip pustrečio tūkstančioįmonių. Verslo subjektai noriai kuriasi čia dėl patogios geografinės padėties, susisiekimo infrastruktūros, teikiamos paramos ir taikomų lengvatų.


Vilniaus rajone vyrauja logistikos, statybos, mažmenine ir didmenine prekyba užsiimančios įmonės.  Didžiausios Vilniaus rajone veikiančios užsienio kapitalo įmonės yra Skandinavijos ir Vokietijos kapitalo. 2018 metais dar viena vokiečių kapitalo įmonė pasirinko Vilniaus rajoną ir planuoja įkurti daugiau kaip 400 darbo vietų mūsų rajono gyventojams.

Vilniaus rajono savivaldybėje kasmet auga ūkio subjektų skaičius. 2019 m. pradžioje Vilniaus rajono savivaldybėje veikė 2 709 ūkio subjektai. 2019 metų pradžioje veikiančių subjektų skaičius Vilniaus rajone, palyginti su visos Lietuvos (+1 proc.) ir Vilniaus miesto (+ 0,2 proc.), atrodo įspūdingai su metinių veikiančių ūkio subjektų prieaugiu + 4,5 proc.

Vilniaus rajono savivaldybė, skatindama verslumą rajone, taiko lengvatas bei teikia paramą verslininkams.

Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantys verslininkai gali siekti paramos iš Smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondo. Praėjusiais metais savivaldybė parėmė 34 verslo ir ūkio subjektus. Paramos formų sąrašas kiekvienais metais ilgėja, siekiant padėti smulkiam ir vidutiniam verslui plėsti savo veiklą Vilniaus rajone. Smulkiojo bei vidutinio verslo subjektams, steigiantiems naujas darbo vietas ir įdarbinantiems Vilniaus rajono gyventojus, teikiamos žemės, valstybinės žemės nuomos arba nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajone vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių 2020 metams, nusprendė nedidinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių. Fiksuotas pajamų mokesčio dydis liks nepakitęs ir sieks 684 EUR.

Siekdama prisidėti priegrįžtamosios emigracijos skatinimo, š. m. rugsėjį Taryba taip pat nustatė lengvatą gyventojams, kurie grįžo į Lietuvą prieš 12 mėnesių skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos. Verslo liudijimą grįžę emigrantai gali įsigyti su 30 proc. nuolaida.

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau sieks nustatyti patrauklų verslo liudijimo mokestį, sudaryti palankias sąlygas mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą.

 

Savivaldybė teikia mokesčių lengvatas

Vilniaus rajono savivaldybė teikia žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas ne tik fiziniams asmenims, bet ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, steigiantiems naujas darbo vietas.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurie per 1 metus sukuria naujų darbo vietų, į kurias įdarbinami darbo biržoje registruoti Vilniaus rajono gyventojai, ir ne mažiau kaip 1 metus jas išlaiko, pasirinktinai žemės arba valstybinės žemės nuomos arba nekilnojamojo turto mokestis gali būti sumažintas. Pvz., labai mažoms įmonėms, įsteigusioms 2 naujas darbo vietas – 50 proc., 3 ir daugiau naujų darbo vietų – 100 proc.

 

Vis daugiau verslo liudijimų

Palanki mokestinė aplinka prisideda prie augančio ekonominio aktyvumo. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užima 4 vietą, pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 1 vietą tarp rajonų savivaldybių ir 7 vietą iš 60 savivaldybių.

Pajamų mokestis, palyginti 2018 m. ir 2019 m. atitinkamus laikotarpius, padaugėjo apie 3 proc., į biudžetą, palyginti su praeitais metais, surinkta papildomai 28 246 EUR. Lengvatinių verslo liudijimų 2019 m. (1 401 asm.), palyginti su atitinkamu 2018 m. (1 361 asm.) laikotarpiu, taip pat padaugėjo.

Neseniai paskelbtame Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2019 m. savivaldybių indekse Vilniaus rajono savivaldybė išskiriama kaip viena iš lyderių investicijų ir plėtros srityje. Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė tarp mažųjų savivaldybių už palankių verslui bei potencialiems investuotojams sąlygų kūrimą užėmė 4-5-ą vietas. 2017 m. Vilniaus r. vienam gyventojui teko 2 558 eurai materialinių investicijų. Tai daugiau nei vidutiniškai (1 423 eurai). Panaši situacija matoma ir pažvelgus į tiesiogines užsienio investicijas. Jų vienam gyventojui teko 2 134 eurai (vidurkis – 1 251 euras), tai daugiau nei, pvz., Kauno r. (1 519 eurų). Tokiu būdu Vilniaus rajono savivaldybė pagal palankumą investuotojams aplenkė 47 kitas mažąsias Lietuvos savivaldybes.

 

Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira verslui. Vilniaus rajonas pasižymi verslo trauka bei domina potencialius investuotojus. Verslininkus traukia palanki geografinė padėtis, taikomos lengvatos, teikiama parama, taip pat aktyvėjanti verslo ir savivaldos partnerystė ir vystomas abipusis dialogas.

 

 

Nuotr. asociatyvi usplash.com

 

Shadow up