kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Smurto aukos gali tikėtis pagalbos

Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys gyventojai su savo problemomis nelieka vieni. Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendina smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018–2020 metų programą.


Programos tikslas – užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos jį patyrusiems asmenims teikimą, nustatyti priemones, kuriomis vykdoma smurto prevencija bei specializuota sveikatos priežiūros, psichologinė, socialinė, teisinė pagalba smurto aukoms.  

Programą savivaldybė įgyvendina kartu su Vilniaus rajono policijos komisariatu, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centru, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuru. 2020 metais bus pasirašytos naujos sutartys su organizacijomis, dirbančiomis su smurtą patyrusiais asmenimis.

Programai skirta per 66 000 EUR.

„Visų pagal programą vykdomų veiklų tikslas yra šviesti rajono gyventojus smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą visų rūšių smurtui. Taip pat siekiama tobulinti darbuotojų, kitų asmenų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, profesinę kompetenciją, sukurti ir įgyvendinti prevencines smurtinio elgesio keitimo priemones, gerinti specializuotos pagalbos, psichologinių, teisinių, socialinių paslaugų smurto aukoms prieinamumą ir kokybę, užtikrinti vaikų, patyrusių smurtą, teises bei teisėtus interesus“,- sako Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja ir programos rengėja Elena Kačanovskienė.

Šiemet Vilniaus rajono centrinė poliklinika surengė keletą seminarų smurto artimoje aplinkoje tema. Per mokymus kalbėta apie sveikatos priežiūros specialistų, švietimo įstaigų darbuotojų žinias apie savižudybių grėsmę ir pagalbos būdus, apie ankstyvą intervenciją ir prevenciją vertinant ir identifikuojant ankstyvas rizikas vaiko gerovei šeimose, taip pat vyko pirmosios pagalbos mokymai, kurių tikslas buvo suteikti žinių ir įgūdžių, padėsiančių priimti teisingus sprendimus ir imtis užtikrintų veiksmų krizinėje situacijoje.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal programą vykdo projektą „Smurtas ir ribos“,  skirtą tėvams (globėjams), auginantiems vaikus. Biuras taip pat vykdo intervencinę programą smurtaujantiems šeimoje, ją sudaro individualūs užsiėmimai (konsultacijos) kiekvienam dalyviui ir grupiniai užsiėmimai.

2018 m. Vilniaus rajono policijos komisariatas rengė prevencinius renginius „Gyvenkime be smurto“.

Pareigūnai organizavo susitikimus su seniūnijų gyventojais, socialiai pažeidžiamų šeimų nariais. Susitikimų tikslas buvo atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, supažindinti gyventojus su jo priežastimis ir pasekmėmis, skatinti netoleruoti smurto, kviesti bendruomenę dalyvauti smurto prevencijai skirtuose renginiuose, sutelkti įvairių institucijų pastangas kovai prieš smurtą. Ypatingas dėmesys skirtas smurtui prieš vaikus.

„Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas įsigaliojo lygiai prieš 8 metus. Nepaisant to smurto problematika yra aktuali ir svarbu kuo anksčiau užkirsti kelią šiam reiškiniui. Tokio pobūdžio programos - tai papildoma priemonė prevencijai ir intervencijai. Svarbu, kad rajono gyventojas, atsidūręs krizinėje situacijoje, žinotų, kad nėra vienas ir būtinai gaus reikiamą pagalbą“, - sako Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska.

Svarbi informacija smurto aukoms: https://www.epolicija.lt/web/guest/svarbi-informacija


Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up