kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija             -

Poilsio zonos įrengimo darbai siekia apie 150 tūkst. Eur

Įrengti poilsio zoną Pagirių seniūnijos Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių k.

Projektą numatoma baigti 2020 metais

Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių k. įgyvendintas projektas „Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose“. Šis projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto metu pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos sąlygos vaikų (vaikų žaidimo aikštelė) ir jaunimo (sporto aikštelės – paplūdimio tinklinio aikštelė) socialinės įtraukties skatinimui. Taip pat sutvarkyti želdiniai, sumontuoti mažos architektūros elementai, pavėsinė, įrengti takai. Projekto pagrindinis uždavinys  sukurti patrauklią aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinto projekto reikalingumas ir naujumas pasireiškia sprendžiant Mažųjų, Didžiųjų Lygainių kaimuose esančias problemas kompleksiškai, apimant tiek gyventojų gyvenimo kokybės aspektus (laisvalaikio, rekreacijos, sporto veiklas, bendruomeninį gyvenimą), tiek ir aplinkos darnų vystymą.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Poilsio zonos įrengimo darbai siekia apie 150 tūkst. Eur. 

Grįžti
Shadow up