kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbimai apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais


Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, iš jų:

 1. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-6, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 2. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-3 – KL-4, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 3. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 4. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-2, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 5. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-5 – KL-9 paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 6. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-10 – KL-15, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 7. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-16 – KL-22, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kranto g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 8. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-7, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Pakrantės g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 9. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-4,  paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Pievų g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 10. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Švenčionių g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 11. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Pievų g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 12. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-2, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Lauko g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 13. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-2, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Lauko g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 14. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-3 – KL-19, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Lauko g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 15. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-7, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Kard. H. R. Gulbinovičiaus g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 16. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-8, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų,    T. Kosciuškos g., Nemenčinė, Vilniaus r.,
 17. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų,              T. Kosciuškos g. 53, Nemenčinė, Vilniaus r.,
 18. Lietaus nuotekų tinklų vamzdynas KL-1 – KL-3, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, Montažinės g., Nemenčinė, Vilniaus r.,                                                                                                

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2019 m. vasario 28 d. kreiptis į  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrių adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius, 5 aukštas, 505 kabinetas, tel. (8~5) 279 6037, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytą statinį.

Daugiau informacijos suteiks
Statybos skyriaus vyr. specialistas
Tadeušas Bisikirskas
Tel.: (8 5) 279 6037
El. p.: tadeusas.bisikirskas@vrsa.lt

2018-08-29

 Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, iš jų:

1. Kiaulidė, paskirtis – kita (fermų), Šiaurinė g. 3, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.,
2. Kiaulidė, paskirtis – kita (fermų), Šiaurinė g. 5, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.,
3. Karvidė, paskirtis – kita (fermų), Šiaurinė g. 11, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2018 m. gruodžio 31 d. kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrių adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius, 5 aukštas, 505 kabinetas, tel. (8~5) 279 6037, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytą statinį.

Daugiau informacijos suteiks
Statybos skyriaus vyr. specialistas
Tadeušas Bisikirskas
Tel.: (8 5) 279 6037
El. p.: tadeusas.bisikirskas@vrsa.lt

2018-06-20

Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savivivnkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

2016-04-28


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, VALSTYBEI PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi                       

               (skelbiančios institucijos pavadinimas)

savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, iš jų:

1.      Kiaulidė, paskirtis – kita (fermų), Šiaurinė g. 3, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.,

2.      Kiaulidė, paskirtis – kita (fermų), Šiaurinė g. 5, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.,

3.      Karvidė, paskirtis – kita (fermų), Šiaurinė g. 11, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.,

 (statinio pavadinimas, paskirtis, adresas)

                      Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2018 m. gruodžio 31 d. kreiptis į  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrių

(institucijos ir jos padalinio pavadinimas)

adresu:                            Rinktinės g. 50, Vilnius, 5 aukštas, 505 kabinetas, tel. (8~5) 279 6037,

(institucijos buveinės adresas, aukštas, kabineto Nr.)

ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytą statinį.

S K E L B I M A S

apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų

(ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais
Grįžti
Shadow up
incorrect array size: 1