kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-07-13
13:05:38
T1-235 DĖL PIEVŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., ANTUPIŲ K. IR RUDAMINOS K.; ROZMARINŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO BEI STATYBININKŲ G. PAVADINIMO KEITIMO Į KIPARISŲ G. VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., SKRABINĖS K.
2018-07-13
13:03:03
T1-234 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2018-07-13
13:01:04
T1-233 DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., AKMENIŠKIŲ K. VITOS 7-OJOJE G. 27, APSKAIČIUOJAMO MARIJAMPOLIO SENIŪNIJOS APSKAITOJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2018-07-13
12:59:48
T1-232 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MARIJAMPOLIO SENIŪNIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2018-07-13
12:55:23
T1-231 DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KRAMNIŠKIŲ K. 39A, APSKAIČIUOJAMO MAIŠIAGALOS SENIŪNIJOS APSKAITOJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2018-07-13
12:52:48
T1-230 DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRUI PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO
2018-06-25
13:55:57
T1-229 ĖL VILNIAUS G., PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., KREIVALAUŽIŲ K.
2018-06-25
08:20:51
T1-228 DĖL MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-06-25
08:18:42
T1-227 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KULTŪROS MINISTERIJOS REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
2018-06-22
09:17:59
T1-226 DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PATIKĖJIMO TEISE PAVYZDINĖS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO
2018-06-20
09:14:44
T1-225 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T3-314 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-20
09:10:42
T1-224 DĖL VILNIAUS R. MEDININKŲ MOKYKLOS-DARŽELIO VIETOS PROJEKTO, FINANSUOTINO PAGAL KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.“ PRIEMONĘ „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BEI INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS IR ĮRENGIMAS“ NR. LEADER-19.2-SAVA-7, ĮGYVENDINIMO
2018-06-19
15:59:41
T1-223 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T3-69 „DĖL 2018-2019 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
2018-06-19
15:57:48
T1-222 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VILNIAUS R. ZUJŪNŲ GIMNAZIJOS ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE STEIGIMO
2018-06-19
15:56:40
T1-221 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VILNIAUS RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.“ PRIEMONĘ „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ BEI INFRASTRUKTŪROS TVARKYMAS IR ĮRENGIMAS“ NR. LEADER-19.2-SAVA-7, ĮGYVENDINIMO
2018-06-19
15:55:15
T1-220 DĖL PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO TVIRTINIMO
2018-06-19
15:54:06
T1-219 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-12-09 SPRENDIMO NR. T3-349 1.5 PAPUNKČIO PANAIKINIMO
2018-06-19
11:24:01
T1-218 DĖL 2018 M. SAUSIO 26 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU NR. T3-7 PATVIRTINTO MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO 25 PUNKTO PANAIKINIMO
2018-06-19
09:38:28
T1-217 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2018-06-19
09:34:55
T1-216 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
Shadow up