kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

---

Bendra projekto vertė siekia 1184 tūkst. Eur

Įrengti Socialinės globos namus senyvo amžiaus žmonėms Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime

Nuo 2018 m. 
iki 2020 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, š. m. liepos 12 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“. Bendra projekto vertė siekia 1184 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 597 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti ilgalaikės socialinės globos namus buvusios mokyklos pastate, Vilniaus r. sav., Kalvelių sen.,  Didžiosios Kuosinės k., Didžiosios Kuosinės g. 20, įsigyti reikiamus baldus ir įrangą, sutvarkyti aplinką. Bus įkurtos naujos 26 vietos socialinių paslaugų gavėjams. Įkūrus socialinės globos namus, Vilniaus rajone bus padidinta socialinės globos galimybė senyvo amžiaus žmonėms, kuriems ypač reikia pagalbos.

Darbai buvo pradėti š. m. liepos mėn. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2020 metais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Grįžti
Shadow up