kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija  -

3 mln. Eur.

Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą

 Nuo 2016 m. iki 2023 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama padidinti Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą bei socialinio būsto prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“. Bendra projekto vertė siekia 3 mln. Eur. Europos regioninės plėtros fondas skiria 1,6 mln. Eur. Likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.
Vilniaus rajono savivaldybė stengiasi patenkinti asmenų ir šeimų laukiančiųjų socialinio būsto poreikį. 2019 m. rugpjūčio 22 d. duomenimis Vilniaus rajono savivaldybėje šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše laukia – 211 asmenis (šeimos).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti 31 buto naujus pastatus  Nemenčinėje ir Mickūnuose bei būtų perkama 19 socialinių būstų savivaldybės teritorijoje Įgyvendinus projektą bus padidintas Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bei socialinio būsto prieinamumas labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Pagrindinė tikslinė grupė – asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Grįžti
Shadow up