kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

BĮ Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 238 tūkst. Eur, likusi suma bus padengta iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų ir kitų šaltinių.

Išplėsti sveikatos prevencijos žinias tarp Vilniaus rajono mokinių.

Nuo 2018 m. iki 2023 m.


Vilniaus rajono savivaldybė, kartu su partneriais (Vilniaus visuomenės sveikatos biuru ir Vilniaus rajono centrine poliklinika), siekdama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas, 2018 m. liepos 25 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą  „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“. Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 238 tūkst. Eur, likusi suma bus padengta iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų ir kitų šaltinių.

Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Projekto metu ketinama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas. Projekto metu bus apmokyti vaikai naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą, išplėstos žinios sveikos gyvensenos klausimais bei lyčių ir asmenų nediskriminavimo. Projekto metu ketinama aktyviai bendradarbiauti su nemažiau kaip 15 mokyklų.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Grįžti
Shadow up