kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1961
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbuotojų informacija
Taryba -> Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Švietimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Švietimo skyriaus funkcijos:

1.1. tiria ir vertina švietimo būklę analizuodami, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją;
1.2. rengia strateginių švietimo planų projektus;
1.3. rengia metinių švietimo veiklos programų projektus;
1.4. dalyvauja rengiant biudžetų projektus švietimo programoms įgyvendinti;
1.5. rengia tikslinių švietimo programų projektus, teikia juos Tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
1.6. teikia Tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją;
1.7. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje veikiančias pavaldžias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
1.8. tvarko švietimo informacines sistemas: švietimo įstaigų mokinių duomenų bazė, statistinė informacija;
1.8.1. teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
1.9. vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, vykdo valstybės švietimo stebėseną;
1.10. inicijuoja savivaldybės švietimo įstaigų savivaldos institucijų kūrimąsi (pvz. švietimo įstaigų direktorių, taryba);
1.11. koordinuoja Tarybai pavaldžių mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
1.12. koordinuoja Tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų nelankantiems vaikams, riboto mobilumo asmenims, bedarbiams, taip pat grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie visuomenės nepritampantiesiems asmenims;
1.13. koordinuodami Tarybai pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą, teikia kvalifikacijos tobulinimo, konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams;
1.14. vertina savivaldybės Tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus; prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką;
1.15. organizuoja Tarybai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
1.16. rengia sprendimų dėl mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;
1.17. organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
1.18. rengia Tarybos sprendimų projektus dėl:
1.18.1. mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo;
1.18.2. pritarimo mokyklų strateginiams švietimo planams ir metinėms veiklos programoms;
1.18.3. mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose;
1.18.4. mokesčio dydžio nustatymo už mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklos nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, mokinių priežiūra po pamokų, studijos, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kitos paslaugos);
1.18.5. pritarimo pavaldžių mokyklų vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams, neformaliojo švietimo programoms, užtikrindami, kad mokyklų vykdomų švietimo programų pasiūla tenkintų vietos bendruomenių (regionų) poreikius;
1.18.6. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
1.18.7. priėmimo į mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo lavinimo mokykloms nustatymo;
1.19. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių pagrindinių mokyklų mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus vidurinėse mokyklose;
1.20. nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą;
1..20.1 nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindami savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
1.20.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dalyvauja išduodant licencijas mokymo veiklai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 825 „Dėl Leidimų (licencijų) mokyti išdavimo nuostatų patvirtinimo“;
1.21. organizuoja rajonines olimpiadas, konkursus, apžiūras, analizuoja jų rezultatus;
1.22. koordinuoja mokyklų bibliotekų veiklą;
1.23. organizuoja ir tvarko rajono mokinių ir ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių vaikų duomenų bazių sudarymą;
1.24. teikia rajono ugdymo įstaigoms informaciją ir metodinę pagalbą apie raštvedybos ir archyvo tvarkymo reikalavimų pakeitimus, derina dokumentacijos planų nuolatinio ir ilgo saugojimo apyrašus;
1.25. vykdo nemokamo maitinimo organizavimo švietimo įstaigose priežiūrą;
1.25. koordinuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklas ir atgal;
1.26. bendradarbiauja su kitais savivaldybės skyriais ir institucijomis vaikų ir mokinių užimtumo, socialinės paramos, saugumo ir kitais klausimais.

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Sofija Segen
sofija.segen@vrsa.lt
413 852755071
Vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska
janina.klimasevska@vrsa.lt
Rodyti 434 852751997
Sekretorė referentė Regina Stupak
regina.stupak@vrsa.lt
Rodyti 414 852752821
Vyr. specialistas Boleslav Ragucki
boleslav.ragucki@vrsa.lt
Rodyti 427 852636200
Vyr. specialistė Božena Šarandina
bozena.sarandina@vrsa.lt
Rodyti 427 852636200
Vyr. specialistė Božena Tyčino
bozena.tycino@vrsa.lt
Rodyti 434 852109684
Vyr. specialistė Dorota Voitiukevič
dorota.voitiukevic@vrsa.lt
Rodyti 417 852532319
Vyr. specialistė Genovaitė Karvelienė
genovaite.karveliene@vrsa.lt
Rodyti 427 852636200
Vyr. specialistas Jaroslav Suboč
jaroslav.suboc@vrsa.lt
Rodyti 411A 852750622
Vyr. specialistas Konrad Michalkevič
konrad.michalkevic@vrsa.lt
Rodyti 417 852532319
Vyresn. specialistė Nadežda Gaidamovič
nadezda.gaidamovic@vrsa.lt
Rodyti - 864028753
Vyr. specialistė Nijola Ragucka
nijola.ragucka@vrsa.lt
Rodyti 410 852751541
Vyr. specialistė Violeta Purpurovič
violeta.purpurovic@vrsa.lt
Rodyti 411A 852750622
Vaiko priežiūros atostogose Alicija Balcevič
alicija.balcevic@vrsa.lt
Rodyti
Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-15 22:00:12
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 

Marija Rekst

Telefonas
(8-5) 2750987

 

 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2019     
Birželis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
101112131415
16
17181920212223
24252627282930
Artimiausi renginiai
Rastinėnų apylinkių fotografijų paroda
2019-06-03
NDKC Rastinėnų sk. (Kasmiškių k., Vilniaus r.)
Artojų varžybos 2019
2019-06-21
Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r.
„Kupolėlė“. Tradicinė Joninių šventė Glitiškėse
2019-06-23
NDKC Glitiškių sk. (Liepų al. 1, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r.)
Jonų šventė Rudaminoje
2019-06-23
RDKC (Vilniaus g. 2, Rudamina, Vilniaus r.)
„Joninės“ - pramoginis koncertas ir vainikų paroda
2019-06-23
NDKC Buivydžių sk. (Bažnyčios g. 2, Buivydžių k., Vilniaus r.)

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up