kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 36
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2015-10-09
Posėdžio data 2015-10-09 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-445) J.Vasiliauskas
Priimtas
2 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (Nr. T1-442) D.Šidlauskienė
Priimtas
3 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-443) D.Šidlauskienė
Priimtas
4 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ (Nr. T1-415) L.Lipnicka
Priimtas
5 DĖL TURTO PERDAVIMO JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI (Nr. T1-435) L.Lipnicka
Priimtas
6 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ (Nr. T1-447) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS ATNAUJINIMO SU ANUFRIJEVOS PERSONALINE ĮMONE (Nr. T1-433) L.Lipnicka
Priimtas
8 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T3-247 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos ir taisyklių patvirtinimo“ bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T3-153 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-09-22 sprendimo Nr. T3-247 dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios L.Lipnicka
Priimtas
9 Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-17A pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
10 Dėl buto Vilniaus r., Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 2-20 pardavimo L.Lipnicka
Priimtas
11 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimo Nr. T3-83 „Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės m., Vasaros g. 11-12 pardavimo“ 1 punkto pakeitimo L.Lipnicka
Priimtas
12 DĖL MARGARITOS KACEVIČIŪTĖS ŽEMĖS MOKESČIO (Nr. T1-424) L.Lipnicka
Priimtas
13 Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotiniams, vykstantiems ugdytis L.Lipnicka
Priimtas
14 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PABERŽĖS ,,VERDENĖS'' GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO'' (Nr. T1-408) L.Andruškevič
Priimtas
15 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO ANAVILIO VAIKŲ DARŽELIUI (Nr. T1-412) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJAI (Nr. T1-422) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO PABERŽĖS ŠV. STANISLOVO KOSTKOS GIMNAZIJAI (Nr. T1-423) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO PABERŽĖS ,,VERDENĖS'' GIMNAZIJAI (Nr. T1-426) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI (Nr. T1-434) L.Andruškevič
Įtrauktas į darbotvarkę
20 SPRENDIMASDĖL NAUJŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VILNIAUS R. SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO, VILNIAUS R. SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI (Nr. T1-446) L.Andruškevič
Priimtas
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-97 „DĖL 2015-2016 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-444) L.Andruškevič
Priimtas
22 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T3-238 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. T1-440) L.Andruškevič
Priimtas
23 DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-406) R.Gerdvilis
Priimtas
24 Dėl 2015 m. balandžio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-198 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2015 metais“ 2 p. patvirtinto priedo naujos redakcijos R.Gerdvilis
Priimtas
25 DĖL VIDURIO G., ŽALUMOS G., ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K.; SAULĖS G., ESANČIOS UŽUBALIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO; SAULĖS G. TRASOS PERTVARKYMO AVIŽIENIŲ K. (Nr. T1-405) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL AUŠROS G., DIDŽIASALIO G., ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., PAKALNIŠKIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-393) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BIJŪNŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., MURLINĖS K.; GVAZDIKŲ G., ESANČIOS DIDŽIASALIO K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO BEI SODYBŲ G. TRASOS PERTVARKYMO DIDŽIASALIO K. (Nr. T1-403) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ALKSNYNŲ G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K.; VASAROS G., ESANČIOS VERBIŠKIŲ K., MIŠKINIŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO BEI SODININKŲ G. TRASOS PRATĘSIMO MIŠKINIŲ K. (Nr. T1-402) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VERSLO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-404) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL DVARO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., VĖLYBNIŠKIŲ K., PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. T1-409) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PAVASARIO 15-OSIOS G. TRASOS SUTRUMPINIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., BRATONIŠKIŲ K., SOD. B-JOJE „PAVASARIS-3“ (Nr. T1-410) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL AUKŠTADVARIO G., ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTADVARIO K.; PAKALNUČIŲ G., ŽIBUČIŲ G., ESANČIŲ ŠVEDŲ K., PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. T1-411) A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:468), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-399) A.Ercmonaitė
Priimtas
34 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:469), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-398) A.Ercmonaitė
Priimtas
35 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0200:181 IR KAD. NR. 4174/0200:206), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., LINDINIŠKIŲ G. 37 IR LINDINIŠKIŲ G. 54, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-407) A.Ercmonaitė
Priimtas
36 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:498), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., IZABELINĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-401) A.Ercmonaitė
Priimtas
37 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:321), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-400) A.Ercmonaitė
Priimtas
38 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:614), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KERMUŠIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-416) A.Ercmonaitė
Priimtas
39 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-419) A.Ercmonaitė
Priimtas
40 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., RAUDONDVARIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-420) A.Ercmonaitė
Priimtas
41 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUŽIONIŲ SEN., SUŽIONIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-421) A.Ercmonaitė
Priimtas
42 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., PELENĖS G., ZUJŪNŲ K., RAMŪNIŲ G. IR ČEKONIŠKIŲ K., ČEKONIŠKIŲ G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-425) A.Ercmonaitė
Priimtas
43 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0400:1098, KAD. NR. 4117/0400:510), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS (Nr. T1-428) A.Ercmonaitė
Priimtas
44 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., AKACIJŲ G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-429) A.Ercmonaitė
Priimtas
45 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0400:606), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-436) A.Ercmonaitė
Priimtas
46 Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:667), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano patvirtinimo A.Ercmonaitė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
101112
13
141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
B. Naruševič tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Veriškių sk. (Dvarvietės g. 10, Sužionių sen., Vilniaus r.,)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Koncertas „Vasaros palydos“
2020-08-15
NDKC Karvio sk. (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up