kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija             -

virš 366 tūkst. Eur

Atlikti nenaudojamo pastato rekonstrukciją ir pastato prieigų sutvarkymą pritaikant bendruomenės poreikiams

Kultūros centras pradėtas įrenginėti 2019 m. pradžioje, o darbai užbaigti 2020 m. vasarą

Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime įgyvendintas projektas „Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą buvo atlikta šiuo metu nenaudojamo pastato rekonstrukcija ir pastato prieigų sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams. Pastate įrengtos pagrindinės šios patalpos: daugiafunkcinė salė, laisvalaikio – vaikų - bibliotekos patalpa, treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais, administracijos patalpa.

Projekto naujumas pasireiškė per kompleksinį problemos sprendimo būdą, kuomet sprendžiamas ne tik pastato atnaujinimo klausimas, tačiau apžvelgiama bendra vietos bendruomenės problema. Gyvenamosios aplinkos pagerinimas ir pastato atnaujinimas, kuriame talpinamos visos pagrindinės vietos gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos, prisidės prie sumanios visuomenės puoselėjimo.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Kultūros centras pradėtas įrenginėti 2019 m. pradžioje, o darbai užbaigti 2020 m. vasarą.

Bendra šio projekto vertė siekia virš 366 tūkst. Eur, iš kurių 200 tūkst. Eur, tai Europos paramos lėšos, o likusi suma Savivaldybės biudžeto lėšos.


Apie projekto veiklas skaitykite čia: 

Marijampolio kaime duris atvėrė atnaujintas kultūros centras

Nuotr. Vladas Šarėjus 
Grįžti
Shadow up