kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija   ---

 Bendra projekto vertė siekia
2 mln. Eur

 Padidinti teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą

2018-2021 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė š. m. balandžio 30 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“, kuriuo remiantis Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis turės naują priestatą, skirtą papildomoms vaikų grupėms įsteigti.

Augantis vaikų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje didina paklausą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugoms, todėl atsiranda poreikis užtikrinti jų prieinamumą. Vertinant  Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio perspektyvą, buvo nustatyta, kad paslaugų prieinamumas tik dalinai užtikrinamas, dėl vietos trūkumo ne visi norintys patenka į darželį.

Siekiant šias problemas išspręsti, pastatytas darželio priestatas, kuriame sukurta papildomų naujų 100 vietų – bus įsteigtos 2 darželio grupės po 20 vaikų ir 4 lopšelio grupės po 15 vaikų. Infrastruktūriniai sprendimai turės teigiamos įtakos visiems tikslinėse grupėse esantiems asmenims, kadangi naujos vietos padidins teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Bendra projekto vertė siekia 2 mln. Eur, Vilniaus rajono savivaldybė skyrė virš 1,6 mln., iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 306 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 27 tūkst. Eur.

 

Daugiau apie projektą galite skaityti čia:

Iškilmingai atidarytas naujas Pagirių „Pelėdžiukas“ darželio priestatas

Netrukus vyks Pagirių „Pelėdžiuko“ darželio priestato atidarymas

Rugsėjo 1-osios šventė Vilniaus rajone vyks atnaujintose švietimo įstaigose. Kokie darbai atlikti besiruošiant naujiems mokslo metams?

Vilniaus rajone bus plečiamos „Pelėdžiuko“ vaikų darželio patalpos

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis galės priimti daugiau vaikų

Grįžti
Shadow up