kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija

 

 -

Bendra projekto vertė – 72 001 Eur, iš jų 80 proc. sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Sukurti patrauklią Pakenės kaimo aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Nuo 2017 m.
iki 2018 m.


Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaime įgyvendintas projektas „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“. Šis projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto metu buvo pagerinta Pakenės kaimo bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos sąlygos vaikų (vaikų žaidimo aikštelė) ir jaunimo (sporto aikštelės – futbolo, krepšinio) socialinės įtraukties skatinimui. Sutvarkyta infrastruktūra suburs bendruomenę, skatins socialinę įtrauktį. Vykstantys bendruomenės, mokyklos renginiai pritrauks ne tik Pakenės, bet ir visos seniūnijos gyventojus. Projekto pagrindinis uždavinys  sukurti patrauklią Pakenės kaimo aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinto projekto reikalingumas ir naujumas pasireiškia sprendžiant Pakenės kaime esančias problemas kompleksiškai, apimant tiek gyventojų gyvenimo kokybės aspektus (laisvalaikio, rekreacijos, sporto veiklas, bendruomeninį gyvenimą), tiek ir aplinkos darnų vystymą.

Projektas  dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė siekia 72 001,00 Eur, iš jų 80 proc. sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

 
Grįžti
Shadow up