kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

---

Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur

Modernizuoti Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pastato edukacines erdves

Nuo 2018 m. 
iki 2019 m.


Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, š. m. sausio 30 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“. Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 135 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 12 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė skirs virš 700 tūkst. Eurų inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pastato edukacinės erdvės: sporto ir  choreografijos/aerobikos salės, valgykla, biologijos, fizikos, chemijos, muzikos klasės, psichologo (pagalbos mokiniui) kabinetas ir kitos patalpos. Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas, turės teigiamos įtakos visiems šioje tikslinėje grupėje esantiems asmenims, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą, bet ir pagerins teikiamų ugdymo paslaugų kokybę, o atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas.

Darbai buvo pradėti š. m. liepos mėn, kurie šiuo metu jau įpusėjo. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2019 metais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Grįžti
Shadow up