kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Vilniaus r. Mickūnų gimnazija 

Bendra projekto vertė siekia 433 853,36 Eur;

Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 380 882,35 Eur;

Vilniaus rajono savivaldybės lėšos - 
52 971,01 Eur.

Pagerinti Mickūnų gimnazijoje vykdomų formaliojo švietimo veiklų kokybę bei jų prieinamumą per ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą

Nuo 2018 m. iki 2020 m.

Siekiant sukurti modernias, jaukias ir saugias mokiniams erdves Mickūnų gimnazijoje buvo įgyvendinamas projektas „Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.

Projekto metu buvo modernizuotos Mickūnų gimnazijos pastato edukacinės erdvės: I-ojo aukšto patalpos išskirstomos į tris edukacines zonas: A zona – bendra multifunkcinė erdvė, B zona – amatų centro erdvė, C zona – pradinukų erdvė.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. pabaigoje pagal 2018 metų gruodžio mėn. pasirašytą sutartį. Projektą baigta įgyvendinti 2020 m.

Bendra projekto vertė siekia 447 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 350 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 31 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė taip pat skyrė virš 800 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas, turės teigiamos įtakos visiems šioje tikslinėje grupėje esantiems asmenims, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą, bet ir pagerins teikiamų ugdymo paslaugų kokybę, o atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.


Daugiau apie tai galite skaityti čia:

Baigtas įgyvendinti Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimo projektas (2020-11-30)

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

Vizualizacijos


 

 

Įgyvendintas projektas


Grįžti
Shadow up