kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija


---

Bendra projekto vertė siekia 4 mln. Eur

Rekonstruoti nenaudojamas bendrabučio pastatas pritaikant jas meno mokyklos veiklai.

Nuo 2018 m.
iki 2022 m.


Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Pagerinti Rudaminos meno mokyklos vykdomų paslaugų kokybę, rekonstruojant Gamyklos g. 20A pastatą pakeičiant į mokslo paskirties pastatą – menų inkubatorių, 2018 m. birželio 4 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-01-0005 „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“. Bendra projekto vertė siekia 4 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 263 tūkst. Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų skirta 700 tūkst. likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto metu bus rekonstruotas nenaudojamas bendrabučio pastatas pritaikant meno mokyklos veiklai. Rekonstravus pastato dalį bus sukurtos patikimos, atitinkančios reikalavimus ir kurti neformaliojo vaikų švietimo pasiūlą patalpos, kuriose besilankantiems vaikams bus suteikiamas kokybiškas meninis ugdymas, bus vykdoma įvairesnė meninė veikla, suteikti atitinkami muzikos instrumentai, patalpos turės kokybišką ir atitinkantį lankytojų lūkesčius įrengimą, padidės lankytojų – vaikų skaičius.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 metų pabaigos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725.


Daugiau apie tai galite skaityti čia:

Vilniaus rajono Rudaminos kaime bus rekonstruotas nenaudojamas bendrabučio pastatas įrengiant meno mokyklą

Investicinių projektų įgyvendinimas prisidės prie ekonomikos atsigavimo

Startuoja Rudaminos meno mokyklos būsimo pastato rekonstravimo projektas – įkasta statybos darbų pradžią simbolizuojanti kapsulė 

 


Grįžti
Shadow up