kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijoje – šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Vilniaus rajono Rukainių gimnazija

Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 45 tūkst. Eur, likusią sumą – 445 tūkst. Eur skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką Vilniaus rajone

Nuo 2018 m.
iki 2021 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, 2018 m. vasario 2 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“. Bendra projekto vertė siekė 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 45 tūkst. Eur, likusią sumą – 445 tūkst. Eur skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto metu modernizuotos gimnazijos pradinukų, technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos klasės, holai, koridoriai, aktų, sporto salės, bibliotekos, skaityklos ir kitos erdvės. Įgyti nauji baldai, suremontuotos sienos, lubos, grindys, pakeisti šviestuvai, el. instaliacija, vidaus durys, įrengta gaisrinė signalizacija. Gimnazijos aktų salė pasipildė modernia vaizdo ir garso aparatūra.

Modernizuojant gimnazijos patalpas visų pirma buvo orientuotasi į kokybišką šiuolaikišką ugdymą, tad įsigyta mokinių ugdymui reikalinga įranga: interaktyvios lentos, 3D įranga (projektorius, akinukai, 3D programinė įranga), kalbų mokymosi įranga, interaktyvios grindys, 3D spausdintuvas. Taip pat buvo nupirkta reikalinga laboratorinė ir tyrinėjimo įranga: meistrystės, robotikos ir kt.

Siekiant užtikrinti saugų, komfortišką fizinį vaikų pasirengimą gimnazijos sporto sales papildė nauji įvairūs treniruokliai, suoliukai, krepšinio lentos, rankinio vartai, gimnastikos sienelės, švieslentė ir kt. Sutvarkyti persirengimo kambariai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

 

Daugiau apie tai galite skaityti čia:

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

Rukainių gimnazijos bendruomenė džiaugiasi atnaujintomis edukacinėmis erdvėmis

 


Grįžti
Shadow up