kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono gyventojų sąrašai socialiniam būstui gauti

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS


 

VILNIAUS R. GYVENTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TAIP PAT Į BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES  KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS   

Sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-03 nutarimu Nr. 176 „Dėl asmenų (šeimų), įrašytų į eiles valstybės paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, įrašymo į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą tvarkos“ ir  patvirtintas Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-05-16 įsakymu Nr. A27(1)-1115.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti 2018 m. sąrašas

Asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą sąrašas

 

2017 m. socialiniai būstai buvo išnuomoti 5 šeimoms (arba asmenims be šeimos) pagal Vilniaus rajono gyventojų, laukiančių išsinuomoti socialinį būstą, sąrašą:

2-jų kambarių butas Paberžės sen. - 3 asmenų šeimai,

2-jų kambarių butas Bezdonių sen. - 3 asmenų šeimai,

1-o kambario butas Marijampolio sen. - 2 asmenų šeimai,

3-jų kambarių butas Kalvelių sen. - 5 asmenų šeimai,

1-o kambario butas Nemėžio sen. - asmeniui be šeimos.

 


2017-2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais išnuomoti socialiniai būstai šeimoms, įrašytoms į sąrašą asmenų ir šeimų, turinčių teisę išsinuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje numatytas sąlygas:

2017-03-31 Nr. T3-106 socialinis būstas Paberžės seniūnijoje 3-jų asmenų šeimai,

2017-03-31 Nr. T3-107 socialinis būstas Paberžės seniūnijoje 4-ių asmenų šeimai,

2017-03-31 Nr. T3-108 socialinis būstas Kalvelių seniūnijoje 6-ių asmenų šeimai,

2018-01-26 Nr. T3-3 socialinis būstas Marijampolio seniūnijoje 4-jų asmenų šeimai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-17 16:02:39
Grįžti
Shadow up