kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. rugsėjo mėnesį

 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. B.
Iki 2021 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-30 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Juodžių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. O.
Iki 2021 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-30

Informuojame, kad 2021 m. spalio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. V.
Iki 2021 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-29

Informuojame, kad 2021 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Buiniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: I. B.
Iki 2021 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-29

Informuojame, kad 2021 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Buiniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. V.
Iki 2021 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-29

Informuojame, kad 2021 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Čekonių k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. J.
Iki 2021 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-29

Informuojame, kad 2021 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Levydonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. K.
Iki 2021 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-29 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Balkūnų k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2021 m. spalio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-29

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3513), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-25 įsakymu Nr. KADI-85, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-09-29

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr.. 4103/0300:531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:948, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/03000:533), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, keitimo.

2021-09-29

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0700:170, kad. Nr. 4152/0700:171, kad. Nr. 4152/0700:172), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Darželių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-296, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-09-29 

Planavimo organizatorius– G.P.
Planuojama teritorija – 5,1822 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4132/0300:161), esantis Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučionių k. 5B

Projekto rengimo pagrindas:
2021-09-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-586-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo uždaviniai–suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis –avių auginimas, prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamus augalų auginimas, gėlųjų augalų akvakultūra, augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-09-29

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:751), ESANČIO VILNIAUS R., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-17 ĮSAKYMU NR. KADI-488, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0200:420), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Mikalojaus Koperniko g. 21, ribas ir plotą,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,2001 ha, nagrinėjamos teritorijos – 0,4548 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-28 iki 2021-10-12 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-10-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą 

2021-09-28  

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0400:30), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., JADVYGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS tarybos 2015-04-29 SPRENDIMU NR. T3-212, PAKEISTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-05-03 ĮSAKYMU NR. KADI-220, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1-5 ir 7-20 bei kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Nr. 22, pakeisti sujungto sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (nurodant skirtingų reglamentų ribą), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 4,1000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-28 iki 2021-10-12 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-10-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą

2021-09-28

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:227), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000-02-09 SPRENDIMU NR. 288, KOREGUOTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-10-13 ĮSAKYMU NR. KADI-390, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:1661, kad. Nr. 4103/0300:1828 ir kad. Nr. 4103/300:1919), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 103, 105 ir 99A, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 4,1500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-28 iki 2021-10-12 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-10-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą

2021-09-28

Informuojame, kad 2021 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Čekonių k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. J.
Iki 2021 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-24

Informuojame, kad 2021 m. spalio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Baronų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. G.
Iki 2021 m. spalio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-24

Informuojame, kad 2021 m. spalio 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Žagarės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. J.
Iki 2021 m. spalio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-24

Informuojame, kad 2021 m. spalio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Varnalaukio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. R.
Iki 2021 m. spalio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-24  

Vadovaujantis 2020-03-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-366 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0800:236, kad. nr. 4152/0800:259 ir kad. nr. 4152/0800:178), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-01 įsakymu Nr. KADI-345, ir kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo (kad. nr. 4152/0800:549), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 14, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02—11 įsakymu Nr. KADI-85, koregavimo inicijavimo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-18 (2020-04-14) ir 2021-04-23 susitarimu Nr. AD-24- (3.35) prie 2020-04-14 teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutarties Nr. AD-18-(3.35) , pranešame apie rengiamą detalaus plano koregavimą.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorė:  M.Ch.

Planuojamos teritorijos plotas: 0.6949 ha
Detaliojo plano koregavimo tikslas - Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-01 įsakymu Nr. KADI-345 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0800:236, kad. Nr. 4152/0800:259 ir kad. Nr. 4152/0800:178), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – Detalusis planas Nr. 1) ir  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-11 įsakymu Nr. KADI-85 „Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0800:549), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 14, detaliojo plano patvirtinimo“ (toliau – Detalusis planas Nr. 2) patvirtintų detaliųjų planų sprendinius: keisti Detaliuoju planu Nr. 1 suplanuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypų Nr. 1, 2, 3: (kad. Nr. 4152/0800:400, kad. Nr. 4152/0800:299, kad. Nr. 4152/0800:270), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 10C, 10B, 10A ir Detaliuoju planu 2 suplanuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4152/0800:213), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 14A, ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-191.

Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-09-27 iki 2021-10-08 Mickūnų seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-20-191).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
 

2021-09-23 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. P.
Iki 2021 m. spalio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-23

Informuojame, kad 2021 m. spalio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Koplyčninkų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: R. K. ir E. K.
Iki 2021 m. spalio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2021-09-22

Informuojame, kad 2021 m. spalio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., Upelio g. 16, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: T. P.
Iki 2021 m. spalio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-22 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. J.
Iki 2021 m. spalio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-22

Informuojame, kad 2021 m. spalio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. Š.
Iki 2021 m. spalio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-22

Informuojame, kad 2021 m. spalio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gamernės vs., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: A. K. ir G. K.
Iki 2021 m. spalio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-22

Informuojame, kad 2021 m. spalio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. G.
Iki 2021 m. spalio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-22  

Informuojame, kad 2021 m. spalio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Padvarių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: K. T.
Iki 2021 m. spalio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-22 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. Š.
Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-17 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. G.
Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-17 

Informuojame, kad 2021 m. spalio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gamernės vs., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: A. K. ir G. K.
Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2021-09-17 

Vadovaujantis 2020-12-69 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-2131 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0300:17, kad. Nr. 4152/0300:275), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-328, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje bei pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi, pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas sklypuose, esančiuose Česlovo Milošo g. 7, 7A, 5A, 5, Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4152/0300:421, kad. Nr. 4152/0300:411, kad. Nr. 4152/0300:90, kad. Nr. 4152/0300:410).
Koreguojamos teritorijos plotas: apie 0,9931 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: keisti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 10, Nr. 11, Nr. 13, Nr. 14 (kad. Nr. 4152/0300:421, kad. Nr. 4152/0300:411, kad. Nr. 4152/0300:90, kad. Nr. 4152/0300:410), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Česlovo Milošo g. 7, 7A, 5A, 5, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

SPAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus.
Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-654.
Apie supažindinimą su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais, viešo svarstymo datą, vietą bus informuota papildomai. 

Pridedama:
1. 2020-12-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-2131;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

2021-09-16

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vaivadiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. V.
Iki 2021 m. rugsėjo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2021-09-15 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. Ž.
Iki 2021 m. rugsėjo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-15 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kalnuotės IV k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. R.
Iki 2021 m. rugsėjo 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-15 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Naujakiemio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2021 m. rugsėjo 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-15 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kryžkelio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. M.
Iki 2021 m. rugsėjo 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2021-09-15

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-09-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1410 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3411), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Jono Pauliaus II g. 2, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-338, keitimo inicijavimo“, rengiamas detaliojo plano sprendinių keitimas.
Keičiama teritorija: teritorija, esanti Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k. (pagal pridedamą planuojamos teritorijos ribą). Plotas - 1,3948 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt .
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo Nr. 7 (kad. Nr. 4162/0100:1212), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4162/0100:1230), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Šv. Jono Pauliaus II g. 2B, naudojimo būdą į atskirųjų želdynų teritorijos, keisti Detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus).

SPAV reikalingumas: neprivalomas. Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-458.

Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2021-09-20 iki 2021-10-18 Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-20-458).
Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-10-18 d. 16:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/82754233790?pwd=QTRDWnExV2g0SHpVcFBIT1ZaZXo2dz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 827 5423 3790

Slaptažodis: 00000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija
Sprendinių brėžinys

2021-09-15

Planavimo organizatorius– V.D.
Planuojama teritorija –4,0283 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4192/0400:0117), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių sen., Stakinių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-09-08 įsakymas Nr. 48KPĮ-565-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– galininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla, vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,daržovių auginimas atvirame grunte ,prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas,
planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-09-15 

Planavimo organizatorius– V.J.
Planuojama teritorija –1,0175 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4110/0200:368), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Pilikonių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-09-02 įsakymas Nr. 48KPĮ-546-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,daržovių auginimas atvirame grunte , prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-09-15 

Planavimo organizatorius– A.B.
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4110/0200:497), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Pilikonių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-09-02 įsakymas Nr. 48KPĮ-547-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,daržovių auginimas atvirame grunte , prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-09-15

Planavimo organizatorius– A.B.
Planuojama teritorija –0,5176 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4110/0200:499), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Pilikonių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-09-02 įsakymas Nr. 48KPĮ-548-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas ,daržovių auginimas atvirame grunte , prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas;. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-09-15 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Naujakiemio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2021 m. rugsėjo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-10

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: M. I.
Iki 2021 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-09 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Naujakiemio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2021 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL TOTORINĖS KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., RUDAMINOS SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 5 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-10 iki 2021-09-24 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Rudaminos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-09-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-09-09

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0300:17, KAD. NR. 4152/0300:275), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-29 SPRENDIMU NR. T3-328, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4152/0300:416), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Česlovo Milošo g. 12, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2500 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 2,45 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-08 iki 2021-09-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-09-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorijos
Sprendimas priimti pasiūlymą

2021-09-08 

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:300), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-07-17 ĮSAKYMU NR. KADI-440, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0400:644), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 109, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,5250 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 1,0250 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-08 iki 2021-09-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-09-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorijos
Sprendimas priimti pasiūlymą

2021-09-08 

Vadovaujantis 2021-07-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1899 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8155), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimu Nr. T3-259, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ bei 2021-08-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-48, pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas sklypuose, esančiuose Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Tauro g. 118 D, 118E, 118F, ir 118G.
Keičiamos teritorijos plotas: 0,6128 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: sujungti detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 ir Nr. 8 (kad. Nr. 4174/200:8902, kad. Nr. 4174/200:8903, kad. Nr. 4174/200:8904 ir kad. Nr. 4174/200:8905), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Tauro g. 118 D, 118E, 118F, ir 118G, pakeisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo reglamentus).

SPAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus.
Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-458.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai. 

Pridedama:

  1. 2021-07-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-1899;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

2021-09-08

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. Č.
Iki 2021 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-08

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: P. Č.
Iki 2021 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-08

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Genių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. T.
Iki 2021 m. rugsėjo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-08

Informuojame apie Planavimo organizatoriaus sprendimą priimti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų koregavimo ir parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0400:471), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-07-18 ĮSAKYMU NR. A27-1716, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (Detaliojo plano brėžinyje Nr. 2.1) (kad. Nr. 4107/0400:525), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Baronų k., Juodeglių g. 28, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3892 ha, nagrinėjamos teritorijos – apie 3,4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-09-06 iki 2021-09-17 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-09-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija
Sprendimas priimti pasiūlymą

2021-09-03 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gaidūnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: S. K. ir A. K.
Iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-02

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Mykoliškių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. K.
Iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-02 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučionių k. 5B, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. P.
Iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:324), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T3-67, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: UAB „Egilis“, atstovaujama direktoriaus Eimanto Markevičiaus, įm.k. 301074533, buveinės adresas: Jonavos g. 282, LT – 44131, Kaunas
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 23, Nr. 24 ir Nr. 25 (kad. Nr. 4103/300:8381, kad. Nr. 4103/300:8378 ir kad. Nr. 4103/300:8379), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 74, 72, 70, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 3,1483 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-20 įsakymas " Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:324), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T3-67, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-2132. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-19 įsakymas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-20 įsakymo Nr. KADI-953 ir šio įsakymo 1 priedo papildymo“ Nr. KADI-2171.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-207.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt), Avižienių seniūnijoje adresu Sudervės g. 9, Avižienių k. LT-14013 Vilniaus r. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-207.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bei viešo svarstymo laiką ir vietą bus teikiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-09-01

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. J.
Iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-01

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. M.
Iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-01

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. Č.
Iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-09-01

 

Grįžti
Shadow up