kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. lapkričio mėnesį

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. gegužės 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-247.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detalųjį planą: padalyti detaliuoju planu suformuotą (mažaukščių namų statybos) žemės sklypą į 2 sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo ir naudojimo režimą; teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-12-05 iki 2018-12-19 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžis, Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją (UAB ,,Arkllida“) Saltoniškių 29-409, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 861711395, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-497).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-12-19.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-11-30

Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-378, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. Planuojamos teritorijos plotas 0,2314 ha.
Planavimo pagrindas - 2018-10-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-503 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt , www.vrsa.lt .
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Karolis Mickevičius.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai:
Koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-378 (TPD registracijos Nr. T00052545) sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:0281), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Raktažolių g. 13, ribas ir plotus (padalyti į sklypus), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-12-03 iki 2018-12-14 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-549), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r., el. p. mickunuseniunija@vrsa.lt .
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano  rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių,  raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2018-12-14. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

 2018-11-30 

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pagirių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. B.
Iki 2018 m. gruodžio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-11-29

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemaitėlių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. L.
Iki 2018 m. gruodžio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-11-29

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čimbariškių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. G-S.
Iki 2018 m. gruodžio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-11-29

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:238), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-05-26 ĮSAKYMU NR. A27-144, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0600:329), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., Dvarykščių g. 23, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2050 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-28 iki 2018-12-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-12-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-11-28

Vadovaujantis 2013-12-11 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 798-13, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4103/0300:521, esančio Siauroji g. 5, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatoriai: Tadeuš Buinovski
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archigama“ . Informacija tel. 865505599, archigama@gmail.com
Detalaus plano projektas nuo 2018-12-03 iki 2019-01-07 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks 2019-01-07 12 val. UAB „Archigama“ patalpose Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2018-11-28

Planavimo organizatorius – Vitalis Baleišis
Planuojama teritorija –0,6756 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4174/0100:1864), esantis Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Žemųjų Rusokų vs.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-07-31 įsakymas Nr. 48KPĮ-305-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-11-28

Planavimo organizatorius – Rimantas Jasiūnas
Planuojama teritorija –0,6484 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4110/0300:0955), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Vaivadiškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-06-05 įsakymas Nr. 48KPĮ-244-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-11-28

Informacija apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445 (buvęs kad. Nr. 4100/0600:218)), esančių Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas:
2018 m. liepos 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445) (buvęs kad. Nr. 4110/0600:218), esančių Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-407.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: R. Rakauskas, A. Rakauskienė, gyv. Aušros Vartų g. 20/5A, Š. Stanislovėnas, S. Stanislovėnė, gyv. Sviliškių g. 8-55, Vilnius, tel.: +370 656 38027.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445), esančių Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 18), pertvarkytoje žemės valdos projektu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-09-23 įsakymu Nr. 48FPĮ-1310-(14.48.123.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0600:593) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ sprendinius: pakeisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:1085 ir kad. Nr. 4110/0600:1086), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 37A ir 37 B, užstatymo intensyvumo ir tankio rodiklius kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam Detaliajam planui.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-381.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-11-23 iki 2018-12-06 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-381).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-12-06.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-11-22

Planavimo organizatorius – Gintautas Lukošius
Planuojama teritorija –3,8600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4127/0400:0377), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Kalnuotės V k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo2018-10-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-425-(14.48.124)
„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-11-22

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0600:443, 44, 445 (BUVĘS KAD. NR. 4110/0600:218)), ESANČIŲ GRIOVIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-03-23 SPRENDIMU NR. T3-67, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 23 (kad. Nr. 4110/0600:599), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 26, Nr. 24 (kad. Nr. 4110/0600:600), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 28, ir Nr. 26 (kad. Nr. 4110/0600:603), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 32, nustatytą žemės sklypų naudojimo reglamentą: leistiną statinių aukštį nuo žemės paviršiaus iki karnizo – nuo 8,5 m iki 10 m. Planuojamos teritorijos plotas 0,4327 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-21 iki 2018-12-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-12-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

 

2018-11-21

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:716), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2014-07-24 ĮSAKYMU NR. KADI-371, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4162/0300:496), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Trešnių g. 14, nustatytą žemės sklypo naudojimo reglamentą: leistiną statinių aukštį nuo žemės paviršiaus nuo 5,5 m iki 8,5 m iki karnizo. Planuojamos teritorijos plotas 0,1505 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-21 iki 2018-12-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-12-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-11-21

Informacija apie Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T3-358, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. KADI-346, koregavimą, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. KADI-328.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: Marija Sadovskaja.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, tel. 8 655 02908.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalyti kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:4126), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-11-21 iki 2018-12-05 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos patalpose, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir  pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis breižinys

2018-11-21

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4182/0400:158), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., MŪRININKŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-03-24 ĮSAKYMU NR. A27-413, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 2 (kad. Nr. 4182/0400:348) ir Nr. 3 (4182/0400:350) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo Nr. 2 teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų, užstatymo tankis – 11 %, užstatymo intensyvumas – 0,11, užstatymo tipas – sodybinis. Suplanuoto sklypo Nr. 3 teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų, užstatymo tankis – 5 %, užstatymo intensyvumas – 0,05, užstatymo tipas – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Kitos paskirties žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas 1,6368 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-21 iki 2018-12-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-12-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-11-21

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. V.
Iki 2018 m. gruodžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-11-21

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. D.
Iki 2018 m. gruodžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-11-21

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Labaniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė K. M.
Iki 2018 m. gruodžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-11-21

Vadovaujantis 2018-07-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-406 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:211), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-05-30 sprendimu Nr. T3-198, keitimo inicijavimo, prijungiant žemės sklypą (kad. Nr. 4103/4103/0300:8221), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k.“, 2018-09-28  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-494 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-17 įsakymo Nr. KADI-406 3 punkto ir 1 priedo patikslinimo ir pakeitimo“ bei 2018-10-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-125-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: Ričardas Zabulis.
Detaliojo plano keitimo tikslai: keisti Detaliojo plano sprendinius -Detaliuoju planu suformuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nr. 12 (kad. Nr. 4103/0300:1061), esantį Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Bajorų k., sujungti su  žemės ūkio paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 4103/0300:8221), esančiu Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą: teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- PV Rūta Garuckienė, veikianti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 448210, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui  raštu el. paštu: rutagaruckiene@yahoo.com, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-379)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

2018-11-21

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:194), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimu Nr. T3-70, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: GBLBOX, UAB, įm. kodas 302772758, buveinės adresas Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius, tel. +370 640 50001.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB "SPV Projektai", įm. kodas 303046575, buveinės adresas: Kalvarijų g. 137E-110, Vilnius, tel. 8 650 77111, el. paštas info@spvprojektai.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimu Nr. T3-70 "Dėl kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:194), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detalaus plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88). Detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88: kitos paskirties - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0200:8390, kad. Nr. 4174/0200:8391 ir kad. Nr. 4174/0200:8392), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-ojoje al. 47, 49 ir 45, apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams nustatytiems galiojančiam detaliajam plane. Planuojamos teritorijos plotas 0,3261 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-18 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:194), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimu Nr. T3-70, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-408.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-11-21 iki 2018-12-05 Avižienių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-382) bei Kalvarijų g.137E-110, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki 2018-12-05 (detaliojo plano eksponavimo pabaigos) rengėjui MB "SPV Projektai", el. p. info@spvprojektai.lt, tel. 8 650 77111, Kalvarijų g.137E-110, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Pagrindinis breižinys

2018-11-14

Papildomai informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:169) Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas
: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Vytautas Čivilis, Irena Kutkienė, Ritutė Grušauskaitė, Monika Čivilytė.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. (8 5) 2610011, el. p. matriumas@gmail.com
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją nuo 2018 m. lapkričio 16 d. iki 2019 m. sausio 3 d. Nuo 2018 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. sausio 3 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje.
Viešas aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., 12:00 val.
Pasiūlymus, pastabas, pageidavimus detaliojo plano rengėjui galima teikti raštu iki 2019 m. sausio 3 d. vyksiančio viešojo aptarimo ir jo metu.

2018-11-14

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107, koregavimo inicijavimo, numatant koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5).

2018-11-14

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:942, kad. Nr. 4167/0200:943  ir kad. Nr. 4167/0200:1170 ), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-31, koregavimo ankkščiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2018-11-14

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:216), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. 2, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-03 sprendimu Nr. T3-113, koregavimo.

2018-11-14

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL KITOS PASKIRTIES (MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS) ŽEMĖS KLYPŲ (KAD. NR. 4107/0600:596 IR KAD. NR. 4107/0600:97), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., MIŠKONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-07-18 ĮSAKYMU NR. A27-1713, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4107/0600:834), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., Mškonių g. 1, naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantisVilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, integruotais į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,1893 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-07 iki 2018-11-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-11-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-11-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:152), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RAISTENIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-05-09 ĮSAKYMU KADI-652, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:1013), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Raisteniškių g. 6, ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: konkrečius žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, integruotais į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,2962 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-07 iki 2018-11-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-11-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įdakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-11-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:581), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., TARANDĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-22 SPRENDIMU NR. T3-226, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: koreguoti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 7 (kad. Nr. 4103/0200:932), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 6, ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: konkrečius žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, integruotais į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,3185 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-11-07 iki 2018-11-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-11-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-11-07

Planavimo proceso inicijavimo sutartį žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:211), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-05-30 sprendimu Nr. T3-198, keitimo inicijavimo, prijungiant žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0300:8221), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k.

2018-11-07

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. KADI-289, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

2018-11-07

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Kiemelių k., Maišiagalos sen., Moliūnų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. bendrojo plano rengimo.

2018-11-07

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:299), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės aministracijos direktoriaus 2016-01-22 įsakymu Nr. KADI-29, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2018-11-07

Grįžti
Shadow up