kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginis veiklos planas

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T3-29

 

1a forma

01. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

02. Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

03. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

04. Valdymo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

05. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

06. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

07. Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

08. Socialinės atskirties mažinimo programa
1b forma; 2 lentelė; 1 lentelė

 

Grįžti
Shadow up