kaires_puses_index
 


Święto Plonów w Rostynianach

W sobotę, 12 września, w Rostynianach odbyło się Święto Plonów, na które zebrali się mieszkańcy gminy Suderwa i okolic. Na obchody dożynkowe przybył też wicemer rejonu wileńskiego Robert Komarowski. Zebranych gości witała administratorka WOKN oddziału w Rostynianach Jadwiga Jodeluk.


Czesława Pawiłowicz, starosta gminy Suderwa dziękowała wszystkim za przybycie. Do zebranych przemawiała radna samorządu rejonu wileńskiego Anna Miluszkiewicz.

Program artystyczny rozpoczęli gospodarze – zespół wokalny „Wspomnienie” pod kierownictwem Stanisława Sokołowskiego. Następnie skoczne utwory prezentowali: zespół wokalny „Jezioranka”, zespół „Cantus”, zespół „Bez słów”, wokalny zespół seniorów „Pogoda”, Waldemar Dudojć.

Gawędziarz Wincuk dbał nad całością programu – zapowiadał zespoły, opowiadał śmieszne historie dożynkowe, wręczał prezenty. Podczas koncertu, obok na boisku dla dzieci odbywały się zawody sportowe, następnie zwycięzcy zostali obdarowani na scenie medalami i głośnymi brawami.

Pogoda dopisała, a i humor u wszystkich był wyśmienity – ktoś podśpiewywał, ktoś tańczył, ktoś sportował, ktoś oglądał stoiska tegorocznych plonów. Po koncercie na wszystkich czekał poczęstunek dożynkowy i miłe rozmowy ze znajomymi.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Święto plonów w rejonie wileńskim”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 


Inf. i zdj. organizatorów

Shadow up