kaires_puses_index
 


Samorząd Rejonu Wileńskiego stworzył nowe możliwości zatrudnienia dla młodzieży podczas letnich wakacji

Dziesięciu młodych ludzi zatrudnionych przez sześciu pracodawców, którym zwrócono prawie 5000 euro kosztów zatrudnienia pracowników – to namacalna korzyść programu na rzecz letniego zatrudnienia i integracji młodzieży na rynku pracy w rejonie wileńskim w 2020 roku, który startował minionego lata.


Program, zainicjowany przez Radę ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego i zatwierdzony w lutym tego roku przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, ma na celu zwiększenie zatrudnienia młodych ludzi podczas letnich wakacji, ich wspieranie oraz pomoc w uzyskaniu pracy w rejonie wileńskim.

Samorząd w celu promowania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w wieku 14-18 lat, zwiększenia ich motywacji do wyboru pracy sezonowej jako jednego ze środków zatrudnienia podczas wakacji letnich, poprawy poradnictwa zawodowego młodzieży, pomocy młodym ludziom w integracji na rynku pracy, tym samym sprzyja współpracy pracodawców z sektorem biznesu, działającym na terenie rejonu wileńskiego.

„Było duże zainteresowanie programem. Nawet uczniowie z sąsiednich rejonów wyrazili chęć udziału. Z przeprowadzonego przez nas w tym roku badania wynika, że uczniom klas 10-11 z rejonu wileńskiego najbardziej brakuje zajętości, związanej z możliwościami zatrudnienia i rekreacją. Program potwierdził wniosek tych badań, że nasza młodzież chce pracować, dlatego stworzyliśmy im możliwości realizacji siebie w tej dziedzinie” – powiedział wicemer rejonu wileńskiego, przewodniczący Rady ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski.

Komarowski podkreślił również, że pierwsza praca to bardzo ważny początek, który wpływa na późniejszą aktywność zawodową człowieka, a Samorząd Rejonu Wileńskiego wystąpił jako gwarant, że pierwsze doświadczenia zawodowe młodych ludzi uczestniczących w programie będą pozytywne: wobec pracodawców postawiono wysokie wymagania, ponadto podpisano trójstronne porozumienie z młodzieżą, wliczając samorząd. Wszystkie te warunki umożliwiły zatrudnienie młodych ludzi tylko u uczciwych pracodawców.

Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 14-18 lat, uczących się w placówkach edukacyjnych na terenie samorządu rejonu wileńskiego i deklarujących swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim.

Program na rzecz zatrudnienia i integracji młodzieży na rynku pracy w rejonie wileńskim w 2020 r. był realizowany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego i przeprowadzany w okresie lipiec-sierpień tego roku.

W programie mogły uczestniczyć osoby prawne, inne organizacje (rolnicy) lub obywatele Republiki Litewskiej, prowadzący indywidualną działalność na terytorium rejonu wileńskiego.

Młodzi ludzie, którzy znaleźli potencjalnego pracodawcę i uzgodnili z nim udział w programie, rejestrowali się, wypełniając formularz. Grupa robocza, utworzona na podstawie rozporządzenia dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, po ocenie i weryfikacji informacji dotyczących zgodności uczestników z programem, przedstawiła listę uczestników do zatwierdzenia przez dyrektora administracji.

Uczestniczący w programie pracodawca za zatrudnioną na pełny etat młodą osobę, otrzymał rekompensatę w wysokości 300 euro miesięcznie. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin przez młodą osobę, rekompensata oblicza się proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni (godzin). Maksymalna kwota rekompensaty dla pracodawcy za jednego młodego pracownika zatrudnionego w okresie objętym programem wynosiła 600 euro. Tymczasem maksymalna kwota rekompensaty dla jednego pracodawcy zatrudniającego młodych ludzi wynosiła 4800 euro.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zapowiada, że z uwagi na pomyślne uruchomienie programu jest prawdopodobne, że program zostanie zrealizowany również w przyszłym roku.


L24.lt
Foto: unsplash.com

Shadow up