kaires_puses_index
 


Dobra wiadomość dla miłośników aktywnego wypoczynku – rusza projekt budowy ośrodków sportowo-rekreacyjnych w gminach Rudomino i Niemież

Samorząd Rejonu Wileńskiego, w celu wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie rejonu, wspierania aktywności fizycznej mieszkańców, organizowania wysokiej jakości zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych oraz tworzenia odpowiednich warunków do uprawiania sportu i przygotowań do zawodów sportowych dla wysoko wykwalifikowanych sportowców, przedstawia projekt inwestycyjny o wartości ponad 9 milionów euro – budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego  z basenem w Rudominie oraz obiektu sportowego w osiedlu Skojdziszki.


Realizowane w ramach projektu inwestycje w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej niewątpliwie przyczynią się do poprawy jakości usług publicznych rejonu wileńskiego – zwiększy się dostępność krytych obiektów sportowych i rekreacyjnych, zostaną stworzone właściwe warunki treningów dla sportowców o wysokich walorach sportowych oraz stworzona infrastruktura publiczna, stosowna do organizacji zawodów sportowych na poziomie lokalnym i rejonowym.

Planuje się, że budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem w Rudominie będzie kosztować około 5,4 mln euro, budowa centrum sportowego w Skojdziszkach – ponad 4 mln euro. Łączna kwota inwestycji w budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w gminach Rudomino i Niemież wyniesie prawie 9,5 mln euro.

Projekt zakłada zastosowanie modelu partnerstwa sektorów publicznego i prywatnego i przyciągnięcie prywatnego inwestora. Po przeanalizowaniu alternatywnych modeli prawnych realizacji projektu, środowiska prawnego oraz po wykonaniu analizy finansowej dokonano oceny przydatności metody partnerstwa publicznego i prywatnego (koncesja/partnerstwo sektorów publicznego i prywatnego) dla projektu. Na podstawie wyników oceny zaproponowano model koncesyjny na realizację projektu, a maksymalne roczne zobowiązania płatnicze sektora publicznego w całym okresie sprawozdawczym projektu po realizacji projektu (lata 2024 – 2041) wyniosłyby około 221 tys. euro rocznie.


Kompleks sportowo-rekreacyjny z basenem w Rudaminie (ul. Taikos 1A, Rudomino)

Po realizacji projektu zespołu sportowo-rekreacyjnego z basenem, powstanie parterowy budynek sportowy o powierzchni 2 410 m kw. z centrum rozrywki wodnej – z 25-metrowym 4 torowym basenem z podnoszonym dnem, szatniami, dwiema saunami (rosyjską (parową) i turecką), jacuzzi i basenikiem dla dzieci, siłownią i salą do aerobiku, kawiarnią – barem z aneksem kuchennym.

Wizualizacja planowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem w Rudominie


Budowa obiektu sportowego w osiedlu Skojdziszki (ul. św. Faustyny, wieś Skojdziszki, gm. Niemież)

Projekt centrum sportowego w osiedlu Skojdziszki planuje się zrealizować w dwóch etapach. W pierwszym etapie planowana jest budowa obiektu sportowego z uniwersalną salą sportową, którego łączna powierzchnia wyniesie 1 517 m kw. Tymczasem w drugim etapie planowana jest budowa zewnętrznych boisk sportowych.

W przyszłym centrum sportowym będzie zaprojektowana uniwersalna sala sportowa, przystosowana do siatkówki, piłki halowej, tenisa polowego, piłki ręcznej, badmintona i koszykówki. Projektuje się również pomieszczenia do treningów, sztuk walk i aerobiku, szatnie i pokój wypoczynkowy. Na działce projektowane jest boisko do piłki nożnej, koszykówki, korty tenisowe i boisko do siatkówki plażowej, skatepark, urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci oraz oświetlenie.

Wizualizacja planowanego budynku sportowego w Skojdziszkach

Shadow up