kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Europos Sąjungos finansuojami projektai įgyvendinami Vilniaus rajone

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

„Atraskime regionų šaknis iš naujo“


 

Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa

- „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu

 


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

- „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“;

- „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“;

- „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“;

„Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas;

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“;

„Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“;

„Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“;

- „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“;

- Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

- „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“;

„Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ ;

- Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone;

- „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“;

„Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“;

„Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

„Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“;

„Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“;

„Kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams“;

„Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės“;

„Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“; 

„Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“;

„Vietinės reikšmės gatvių infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g.)“;

„Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“;

„Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“;

„Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“;

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“

„Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“

 

 


 

Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

- „Tradicinų amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas“;

„Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“;

„Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k.“;

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k.“;

„Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“;

- „Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k.“; 

„Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“;

„Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose“;

„Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams“;

„Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“;

- „Vilniaus rajono Lavoriškių sporto aikštyno įrengimo darbai“

 

 

Powrót
Shadow up