kaires_puses_index
 


Ku uwadze mieszkańców – zmienia się tryb zbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że odtąd zbiórka wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów będzie się odbywać inaczej – odpady będą zabierane od mieszkańców. Nie zostaje już punktów zbiórki, do których mieszkańcy przywozili te odpady.


Mieszkańcy rejonu wileńskiego, aby oddać duże i niebezpieczne odpady bytowe, powinni do 2 października br. skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, wskazując swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd należy zabrać te odpady oraz ile i jakiego rodzaju duże i niebezpieczne odpady planuje się oddać.

Na terenach wspólnot ogrodniczych przewodniczący wspólnot wybierają i uzgadniają z przedstawicielami gminy miejsca odbioru tych odpadów (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodniczego).

Należy pamiętać, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów przy kontenerach wspólnego użytku.

Zbieranie dużych i niebezpiecznych odpadów w sposób objazdowy jest planowane w październiku i listopadzie br. Od mieszkańców w sposób objazdowy będą zbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny oraz odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, odpady lakierów, farb, rozcieńczalników, produkty chemii gospodarczej, baterie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady po remoncie mieszkań i zagospodarowaniu zagród) w sposób objazdowy nie będą zbierane. Odpady te od mieszkańców są przyjmowane bezpłatnie na dużych placach zbiórki odpadów. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” www.vaatc.lt/aiksteles.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy w październiku – listopadzie br. zostanie przedstawiony w najbliższym czasie na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt oraz w mediach.

 

Na podstawie p. 92 Regulaminu Porządkowania Odpadów Komunalnych, zatwierdzonego postanowieniem Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-513 z dn. 22 grudnia 2016 r., zarządzający odpadami komunalnymi i (lub) Administracja Samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, czasie i miejscu odbioru odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych.

Shadow up