kaires_puses_index
 


Święty Jan Paweł II bliski dzieciom

Rok 2020 jest ogłoszony rokiem Świętego Jana Pawła II. Żłobek-przedszkole w Mejszagole realizuje projekt edukacyjny poświęcony osobie Papieża Polaka – „Święty Jan Paweł II bliski dzieciom”.


Niezwykłe życie Karola Wojtyły jest dla dzisiejszego pokolenia przykładem do naśladowania. Jan Paweł II nadal przemawia do nas całą swoją postawą i świętością. Niniejszy projekt ma być zachętą do głębszej refleksji nad życiem i nauczaniem papieża, przybliżeniem dzieciom sylwetki Jana Pawła II, jako wielkiego Polaka, autorytetu moralnego i wzoru patrioty.

16 października – jest to dzień wyboru na papieża Jana Pawła II. 20 października w przedszkolu w Mejszagole odbyły się muzyczne zajęcia edukacyjne, których celem było przybliżenie dzieciom osoby Jana Pawła II.

Zajęcia były wyjątkowe z racji tego, że dzieci z wielkim zainteresowaniem poznawały fakty i ciekawostki z życia Karola Wojtyły, uczestnicząc w seansie filmowym animowanej bajki „Święty Jan Paweł II – historia Papieża Polaka”. Jest to opowieść o młodości Lolka i niełatwej drodze do Watykanu. Dzieciaki również oglądały szlak pielgrzymkowy Ojca Świętego na Litwie oraz słuchały i śpiewały ulubione piosenki Papieża. Największym zaskoczeniem dla dzieci było opowiadanie Pani Józefy Markiewicz, która podzieliła się osobistymi przeżyciami ze spotkania z Ojcem Świętym. Dowodem spotkania było zdjęcie z Papieżem.

Uważamy, że Jan Paweł II stanowi wzór do naśladowania dla młodego pokolenia. Dla każdego dziecka była to niezwykła lekcja historii.


Nauczyciel metodyk zajęć artystycznych
Edyta Staniulionienė

Shadow up