kaires_puses_index
 


Samorząd Rejonu Wileńskiego i jego instytucje tymczasowo ograniczają obsługiwanie interesantów na żywo

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na Litwie oraz fakt, że w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19, samorząd rejonu wileńskiego trafił do strefy czerwonej* i na jego terenie od 28 października godz. 00:00 do 11 listopada godz. 24:00 ogłasza się kwarantannę, od wtorku, 27 października br. wszystkie wydziały Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz gminy usługi mieszkańcom będą świadczyły zdalnie, obsługa na żywo będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach.


W celu ochrony interesantów i pracowników administracji, uprzejmie prosimy mieszkańców i firmy o rozwiązywanie pytań telefonicznie lub przez internet. Zwyczajne konsultacje na żywo i przyjęcie mieszkańców będą ograniczone, dlatego interesanci będą wpuszczani na teren samorządu i urzędów gmin tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy usługi nie mogą być świadczone zdalnie.

„Prosimy wszystkich mieszkańców o bycie świadomymi i zrozumienie pogarszającej się sytuacji zarówno w kraju, jak i w naszym rejonie. W celu ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego i e-mailowego ze specjalistami. Podobnie jak w przypadku kwarantanny zapowiedzianej na wiosnę, specjaliści są gotowi udzielić wszystkich informacji i pomocy zdalnie. W celu ograniczenia kontaktów fizycznych zalecamy przybycie do Samorząd Rejonu Wileńskiego tylko w nagłych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu. Bądźmy świadomi, czujmy się odpowiedzialni społecznie i przestrzegajmy wszystkich wymogów bezpieczeństwa, gdziekolwiek jesteśmy” – zachęca Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, twierdząc, że tylko nasze wspólne wysiłki pomogą kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Przypominamy, że wnioski i pisma można przesyłać pocztą elektroniczną vrsa@vrsa.lt oraz za pomocą elektronicznego systemu doręczeń https://epristatymas.post.lt/ lub wysyłając go na adres ul. Rinktinės 50, 09318 Wilno.

Ogólnych informacji udziela się pod tel.: (8 5) 275 1990; (8, 5) 275 1961; (8 5) 275 6925.

Usługi można zamówić za pośrednictwem portalu e-administracji https://www.epaslaugos.lt/portal/. Listę usług świadczonych przez Samorząd można znaleźć tutaj.

Elektroniczne portale usługowe do zamawiania usług administracyjnych:

Dane kontaktowe pracowników Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej www.vrsa.lt > Struktura i kontakty.

Dokumenty można zeskanować lud sfotografować telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami i dołączyć je do listu e-mail czy przy składaniu zamówienia. Składane dokumenty można również podpisać elektronicznie, np. za pomocą podpisu elektronicznego tutaj: https://www.epaslaugos.lt/adoc/signer.

Podobnie jak podczas kwarantanny ogłoszonej na wiosnę, wniosek do Samorządu będzie można złożyć fizycznie unikając kontaktu z innymi osobami. Po przybyciu do Samorządu (ul. Rinktinės 50, Wilno) przy 2. wejściu do budynku zostanie ustawiona przezroczysta urna. Tam na biurku będą też koperty. Włożone do koperty dokumenty należy wrzucić do urny. Należy pamiętać, że we wniosku należy podać dane kontaktowe wnioskodawcy.

Wszystkie zgłoszenia są wybierane z urny w następnym dniu roboczym, przeglądane i rejestrowane, a z wnioskodawcą kontaktuje się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zgłoszeniu. Numer rejestracyjny wniosku przesyła się pocztą elektroniczną lub pod wskazanym numerem telefonu. Proces rozpatrywania wniosku można sprawdzić za pośrednictwem systemu informacji o stanie dokumentów osób fizycznych

Aby uzyskać dodatkowe informacje, interesanci będą mogli również zadzwonić pod numer 1114 telefonem przy 2.wejściu.

Chrońmy siebie i innych. Bądźmy zdrowi!

 

*Zarządzeniem Rządu LR samorządy zostały podzielone na trzy strefy według wskaźników epidemiologicznych – żółtą, zieloną i czerwoną. Za strefę najbardziej niebezpieczną uważa się strefę czerwoną, obejmującą samorządy, w których zachorowalność przekracza 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Samorządy w czerwonej strefie muszą nie tylko stosować się do zaleceń i wskazówek specjalistów, ale po ogłoszeniu lokalnej kwarantanny konieczne jest także przestrzeganie przyjętych ograniczeń życia publicznego, imprez, edukacji, obowiązuje noszenie środków ochrony indywidualnej oraz przestrzeganie dystansu.

 

Shadow up