kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą składać wnioski o usuwanie odpadów azbestowych

Kontynuujemy zbiórkę odpadów azbestowych sposobem objazdowym od indywidualnych mieszkańców i budynków użyteczności publicznej, podczas której jest planowane zebranie około 500 ton odpadów azbestowych. Pierwszeństwo będzie udzielane dla tych osób, od których zgodnie z harmonogramem w 2020 r. nie były zabrane odpady azbestowe (ok. 80 t). Zbieranie odpadów azbestowych jest wstępnie planowane na koniec 2. kwartału – początek 3. kwartału 2021 r.


Informujemy, że będziemy w stanie zadowolić tylko planowaną ilość zgłoszeń mieszkańców na zebranie odpadów azbestowych (500 ton).

Zgłoszenie musi zawierać następne informacje: ilość odpadów azbestowych (w tonach lub metrach kwadratowych), lokalizacja odpadów azbestowych (adres odbioru) oraz dane kontaktowe mieszkańca. Wnioski należy składać pocztą elektroniczną jolanta.volodko@vrsa.lt. Więcej informacji: tel. (8 5) 275 0013.

W pierwszym rzędzie zbieranie odpadów azbestowych od indywidualnych mieszkańców i budynków użyteczności publicznej będzie prowadzone w gminach Czarny Bór, Kowalczuki, Mariampol, Niemenczyn, Niemież, Pogiry, Rudomino i Rukojnie, gdzie odpady nie były zebrane zgodnie z harmonogramem w 2020 r. Po zebraniu odpadów azbestowych z ww. gmin, odbiór odpadów azbestowych będzie kontynuowany zgodnie z nowo zgłoszonymi podaniami mieszkańców.

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy lub właściciele/użytkownicy budynków publicznych, którzy zaplanowali lub otrzymali już inne fundusze na prace związane z wymianą dachu, takie jak pomoc strukturalna Unii Europejskiej lub finansowanie z innych funduszy i programów, nie kwalifikują się do bezpłatnego wywiezienia odpadów, zawierających azbest, sposobem objazdowym.

Przypominamy, że odpady azbestowe muszą być bezpiecznie składowane – arkusze łupków należy ułożyć na podłożach (paletach) i zawinąć folią opakowaniową. Fragmenty łupków należy układać w podwójne worki foliowe i także ułożyć na paletach.

Shadow up