*alt_site_homepage_image*

Generolo Silvestro Žukausko poligonas primena lankymosi karinėse bei pavojingose teritorijose taisykles

decoration

Atšilus orams ir prasidėjus pasivaikščiojimo gamtoje sezonui, Generolo Silvestro Žukausko poligonas primena lankymosi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo, taip pat pavojingose teritorijose taisykles.

Pavojingose teritorijose draudžiama:

- gadinti pavojingas teritorijas žyminčius ženklus, šaudyklų inventorių ar kitą turtą;

- įkurti stovyklavietes;

- kurti laužus, kasinėti.

Draudžiama judėti keliu ar taku tolyn, jei uždaryti pavojingą teritoriją žymintys užkardai, arba apeiti/apvažiuoti uždarytas užkardas.

Nedelsdami saugiai judėkite iš pavojingų teritorijų, jei girdite karinėms pratyboms būdingą triukšmą (šūvius, karinių transporto priemonių ūžesį ir pan.).

Nesilankykite pavojingose teritorijose, jei nesate susipažinę su informacinio ženklo stende pateikta informacija ir nežinote, ar tuo metu vyksta ar vyks kovinio šaudymo pratybos.

Pavojingose teritorijose lankytis leidžiama tik tuo metu, kai nevykdomos kovinio šaudymo pratybos.

Svarbu! Radę į sprogmenis panašių daiktų, jokiu būdu nelieskite ir nedelsdami apie tai praneškite paskambinus telefonu 112 arba informacinių ženklų stenduose nurodytais telefonų numeriais, arba informuokite kariuomenės atstovą, nuvykus į artimiausią karinio vieneto dislokacijos vietą.

Vadovaujantis LR administracinių nusižengimų kodekso XXVI skyriaus 556 str. ir 557 str.:

- Lankymosi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo teritorijose taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 14 iki 30 Eur ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 20 iki 80 Eur;

- Lankymosi karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų pavojingose teritorijose taisyklių pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 140 Eur ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 90 iki 290 Eur;

- Karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų atsakingo karininko, karo policininko ar įgalioto kario teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 140 Eur ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 300 Eur;

- Patekimas be leidimo į karinę teritoriją užtraukia baudą nuo 20 iki 50 Eur. Pakartotinio nusižengimo atveju skiriama bauda nuo 40 iki 150 Eur;

- Karinės teritorijos, kurią draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti, filmavimas, fotografavimas ar vizualizavimas kitu būdu arba gautos vaizdinės informacijos perdavimas kitiems asmenims neturint tam teisės užtraukia baudą nuo 20 iki 50 Eur. Pakartotinio nusižengimo atveju skiriama bauda nuo 50 iki 150 Eur. Taip pat gali būti skiriamas neteisėtai gautos vaizdinės informacijos ir jai gauti naudotų priemonių ar įrangos konfiskavimas.

Lankymosi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo, taip pat pavojingose teritorijose taisyklės

 


Įvertinkite naujieną